x
x

Polaganje prisega

  15.07.2019.

Polaganje prisega bio je i ostao važan ritual prigodom primanja osoba u liječničku profesiju, objavljeno je u listu Medicinskog fakulteta Mef.hr

Polaganje prisega

U osnovi svih tekstova prisege nalaze se zajednički elementi:

1. Proces liječenja stvara poseban odnos između liječnika i pacijenta.

2. Liječnik u tome procesu uvijek treba činiti dobro pacijentu i nikada mu ne škoditi.

3. Liječnik mora čuvati liječničku tajnu.

4. Liječnik mora njegovati određene vrline među kojima su ključne suosjećajnost, ljubav prema bolesniku (u smislu bratske ljubavi „agape“) i tretiranje bolesnika poput bliskih osoba iz liječnikova života.

5. Liječnik nikada ne smije iskorištavati bolesnike niti ih zavoditi.

6. Liječnik se prema bolesniku uvijek mora odnositi s dužnom pažnjom bez obzira tko je taj bolesnik – prijatelj ili neprijatelj, pripadnik različitog društvenog staleža, bogat ili siromašan, pripadnik određene religije, ili osoba čija uvjerenja ili stilovi života liječniku nužno ne moraju biti prihvatljivim.

7. Ljudski život je najveće blago i njega liječnici trebaju poštovati i štititi.

Svi ovi elementi i danas su dio ključnih vrijednosti liječničke profesije i imaju određenu težinu, a njihovo nepridržavanje povlači sankcije za članove liječničkoga staleža koji se na njih ogriješe. Iz svega navedenoga razvidno je da prisege i kodeksi i danas imaju važnu ulogu u konstituiranju liječništva kao profesije.

Izvor: mef.hr 

OGLASI
GastalIbuxin RapidMaxflu
OGLAS
Maxirino
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: