x
x

Informatizacija u hitnoj službi Grada Zagreba

  12.07.2019.

Informacijska infrastruktura Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, novi je IKT sustav temeljen na novoj tehnološkoj platformi u skladu sa svjetskim standardima koji se rabe za 'mission critical' sustave. Puštanjem u rad ovog novog sustava otvorena je mogućnost povezivanja s drugim zdravstvenim ustanovama i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje čime su stvoreni uvjeti za postojanje jedinstvene baze podataka u cilju što kvalitetnije, brže i točnije izmjene podataka vezanih uz pojedinog pacijenta.

Informatizacija u hitnoj službi Grada Zagreba
Liječnici u hitnom bolničkom prijemu imaju mogućnost primanja podataka o pacijentu i prije njegovog dolaska, čime je omogućen adekvatan prijam i kvalitetnije zbrinjavanje kritično bolesnog pacijenta.

U okviru stalne nadogradnje informacijske infrastrukture Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba 2009. godine pušten je u rad novi ICT sustav temeljen na novoj tehnološkoj platformi u skladu sa svjetskim standardima koji se rabe za mission critical sustave.

Novi informacijski sustav sastoji se od nekoliko osnovnih modula, a podaci koji se prikupljaju iz svih segmenata poslovnih procesa u centralni sustav Zavoda mogu se koristiti za analizu i obračun svih pruženih usluga te konačne izvještaje o poslovanju Zavoda.

Okosnica cijelokupnog sustava je prijamno-dojavna jedinica, a modul prijamno-dojavne jedinice se sastoji od dva dijela: prijama poziva i disponiranja istih.

Najveća novost u informacijskom sustavu koja pridonosi učinkovitijem radu HMP je ePCR (electronic Patient Care Record) sustav koji se koristi u vozilima HMP na terenu, putem kojeg se svi relevantni podaci o intervenciji i pacijentu upisuju izravno u računala u vozilima (toughbook) te se pacijentu ili bolnici predaje ispisani karton umjesto, do sada, ručno popunjenog obrasca. Svi podaci uneseni na terenu automatski se, po zaključenju slučaja, trenutačno šalju u centralni sustav, a potom u obradu po potrebi.

Puštanjem u rad ovog novog sustava otvorena je mogućnost povezivanja s drugim zdravstvenim ustanovama i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje čime su stvoreni uvjeti za postojanje jedinstvene baze podataka u cilju što kvalitetnije, brže i točnije izmjene podataka vezanih uz pojedinog pacijenta.

Klinička bolnica „Sv. Duh“ prva je bolnica u Zagrebu koja je uz pomoć aplikacije CareMonx eTriage izravno povezana s timovima HMP Zavoda na terenu. Liječnici u hitnom bolničkom prijemu imaju mogućnost primanja podataka o pacijentu i prije njegovog dolaska, čime je omogućen adekvatan prijam i kvalitetnije zbrinjavanje kritično bolesnog pacijenta.

Ana Petričko

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalIbuxin RapidMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: