x

SPECIJALIZACIJE

x

Međunarodno priznata akreditacija Specijalnoj bolnici za plućne bolesti

  08.11.2018.

Specijalna bolnica za plućne bolesti prva je ustanova iz područja javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj koja je dobila međunarodnu akreditaciju kojom se potvrđuje i osigurava kvaliteta zdravstvene zaštite.

Međunarodno priznata akreditacija Specijalnoj bolnici za plućne bolesti

Akreditacija Specijalne bolnice za plućne bolesti je postignuta u suradnji sa jednom od najuglednijih i najzahtjevnijih svjetskih akreditacijskih organizacija, britanskom CHKS (Comparative Health Knowledge System).

Dobivenom akreditacijom Specijalna bolnica je od strane neovisnih ocjenitelja dobila potvrdu da su njihov način rada i njihove stručne kompetencije kompatibilne i da odgovaraju visokim organizacijskim i stručnim standardima na međunarodnom nivou.

Pregledom i analizom primjenjivosti dostupnih metoda za upravljanje kvalitetom i sigurnošću utvrđeno je da je međunarodno priznata akreditacija optimalna za postizanje i održavanje sustavnog upravljanja kvalitetom.

Međunarodna akreditacija je proces kojim zdravstvena organizacija od strane nezavisnih ocjenitelja dobiva potvrdu da njezin način rada i stručne kompetencije odgovaraju visokim organizacijskim i stručnim standardima na međunarodnom nivou.

Do sada su u Republici Hrvatskoj akreditirane tri privatne zdravstvene ustanove.

Izvor: Ministarstvo zdravsta

OGLASI
Andol PROGastalMaxirino
OGLAS
Andol PRO
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: