x

SPECIJALIZACIJE

x

Funkcijska dijagnostika bolesti gastrointestinalnog sustava

  16.10.2018.

Funkcijski gastrointestinalni poremećaji obuhvaćaju veliku skupinu poremećaja kod kojih se kao uzrok pretpostavlja neodgovarajuća interakcija osovine mozak-probavni sustav. Uz etabliranu endoskopsku, radiološku, nuklearno-medicinsku i laboratorijsku dijagnostiku, u dijagnostici tih poremećaja uvelike se koristi i tzv. funkcijska dijagnostika.

Funkcijska dijagnostika bolesti gastrointestinalnog sustava

Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, tehnološki napredak i inovativnost omogućili su povećanje učinkovitosti i jednostavnost primjene te su poboljšali točnost analiza.

Najčešće funkcijske metode su pH-metrija (s impedancijom, ili bez nje), manometrija jednjaka, anorektalna manometrija te izdisajni testovi. Zlatni standard u dijagnostici gastroezofagealnog refluksa predstavlja pH-metrija jednjaka - izravnim mjerenjem razine kiseline u jednjaku. Metoda može dokumentirati i procijeniti težinu refluksne bolesti, te nadzirati odgovor na medikamentozno ili kirurško liječenje refluksa. Ukoliko sonde za mjerenje pH jednjaka imaju ugrađene i osjetnike za impedanciju, omogućeno je i razlučivanje podtipa refluksa, što usmjerava daljnje liječenje. Manometrijom jednjaka mjere se snaga i koordinacija mišića kao i tlačna sposobnost oba jednjačna sfinktera te tijela jednjaka. Anorektalna manometrija je test kojim se ispituje tlačna funkcija analnog sfinktera kao i postojanje osjeta u završnim dijelovima debelog crijeva.

Izdisajni testovi koriste se u dijagnostici malapsorpcije ugljikohidrata, infekcije bakterijom Helicobacter pylori te bakterijskog preraštanja tankog crijeva. U kliničkoj praksi rjeđe se izvodi antro-duodenalna manometrija kojom se mjere i identificiraju bilo koje abnormalnosti koordinacije i snage kontrakcije mišića želuca i duodenuma. U velikim svjetskim centrima povremeno se izvodi i kolonična manometrija kojom se ispituje snaga pokretljivosti mišića debelog crijeva. Sve te metode znatno olakšavaju kategorizaciju bolesnika s funkcijskim poremećajima, te time usmjeravaju daljnje liječenje.

Izvor: www.vitamini.hr InPharma probavni sustav 2018 (pdf)

OGLASI
BisolexAndol PROGastal
OGLAS
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: