x
x

Predstavljanje upitnika za savjetovanje pri odabiru probiotika

  05.11.2018.

Broj indikacija u kojima se kao adjuvantna terapija ili prevencija preporučuje uzimanje probiotika u kontinuiranom je porastu kao i sam broj probiotskih pripravaka koji se mogu naći u Hrvatskoj. U ljekarničkoj praksi može se primijetiti nedovoljno poznavanje sojeva probiotskih bakterija i njihovog djelovanja te veliki broj međusobno neusporedivih proizvoda koji ih sadrže što priječi kvalitetno savjetovanje.

Predstavljanje upitnika za savjetovanje pri odabiru probiotika

Zbog nedostatka informacija i/ili nepotpune edukacije svih zdravstvenih radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, interes za temu takvog savjetovanja u ljekarnama je slab. Vrlo često se kao problem može javiti i nedovoljna informiranost pacijenata o kvaliteti i specifičnosti različitih proizvoda koji sadrže probiotske bakterije, te o činjenici da jedan probiotski soj ne može djelovati na različite tegobe ili simptome. Postavlja se pitanje može li ljekarnik, uz odgovarajuću edukaciju i dodatne alate, pacijente proaktivno savjetovati o odabiru pravilnog probiotika već prilikom uobičajenog rada za recepturom. Na koji se način mogu povećati kompetencije ljekarnika u tom području? Može li ljekarnik savjetovati pacijenta i zajedno s njim izabrati pravilan probiotski soj, u pravoj koncentraciji za pravu indikaciju, i što mu pritom može pomoći?

Kako bi olakšala rad i preporuku probiotskih pripravaka koji pretežno imaju status dodataka prehrani, po uzoru na postojeće materijale za Metaboličko savjetovanje i Savjetovanje pacijenata o astmi, Pliva je u suradnji s farmaceutima sudjelovala u stvaranju novog alata. Projekt je započet sa skupinom ljekarnika koji su pasivno sudjelovali na tematskoj konferenciji o probioticima u Sv. Martinu na Muri, u studenom 2017., a potom i interdisciplinarno na platformi PLIVAmed.net, u sklopu ekspertne skupine (srpanj 2018.) koju je moderirala Martina Prusac, mag. pharm.

Upitnik je koncipiran tako da se u kratko vrijeme može savjetovati osoba za recepturom ili u ordinaciji, i to anketiranjem o:  prehrambenim navikama, unosu vlakana, načinu života i simptomima koji su ga doveli na savjetovanje, u skladu sa svim pravilima struke. U obzir se uzimaju i farmakoterapija, prethodna iskustva s uzimanjem probiotskih pripravaka, komplementarna terapija te eventualni komorbiditeti. PLIVIN upitnik dobrodošla je pomoć u svakodnevnom radu ljekarnika koji žele bolje i više. Predstavljanje upitnika bit će interaktivno, uz primjere iz prakse i prezentaciju rezultata kratkog upitnika o uzimanju probiotika koji se provodio u Ljekarnama Zagrebačke županije i ljekarnama Draženović, u svibnju 2018. g.

Olgica Velkovski Škopić, mag. pharm. LJEKARNE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Predavanje održano na skupu InPharma Probavni sustav, rujan, 2018.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROIbuxin RapidMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: