x
x

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2019. godini

  24.09.2020.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2019. godini, koje je dostupno u dijelu Publikacije i izvješća/Izvješća - potrošnja lijekova.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2019. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet, već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona o lijekovima (tzv. postupak "interventnog", odnosno izvanrednog unosa ili uvoza).

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2019. godini iznosila 1.280,50 DDD/1000/dan, odnosno 7.649.562.162 kune, pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2019. godini u DDD/1000/dan iznosi 15,9% u odnosu na 2018. godinu. Ovaj porast potrošnje znatno je viši u odnosu na prosječni porast potrošnje tijekom posljednjih pet godina, u razdoblju od 2015. do 2019. godine, koji je iznosio 6,6%. Povećanje potrošnje slijedi trend povećanja potrošnje lijekova kroz navedeno razdoblje. Potrošnja lijekova u 2019. godini prema financijskim pokazateljima bilježi porast od 15,5% u odnosu na 2018. godinu te je, isto tako, znatno viša od prosječne potrošnje za razdoblje od 2015. do 2019. godine, koja je iznosila 9,8% godišnje. Iako potrošnja po DDD/1000/dan i po financijskim pokazateljima u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu ima vrlo sličan porast od gotovo 16%, potrebno je istaknuti da su, nakon što je referentni, Suradni centar SZO-a dao mogućnost prikaza DDD-a i za određene kombinirane lijekove, u prikazu potrošnje po DDD/1000/dan za 2019. godinu prvi put prikazane i DDD za kombinirane lijekove, koje u prikazima potrošnje u prethodnim godinama nisu iskazane.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2019. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (Tablica 1.), drugi su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A), treći su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), dok su četvrti Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe (B). Glavne ATK skupine koje su u 2019. godini imale značajniji porast potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2018. godinu, pri čemu su u obzir uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju od jedne DDD/1000/dan, su skupina C - Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (porast od 29,6%), skupina G - Lijekovi koji djeluju na urogenitalni sustav i spolni hormoni (porast od 14,2%) i skupina A - Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari s povećanjem od 12,1%. U 2019. godini smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2018. godinu zabilježeno je u skupini B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe (1,1%). Ostale ATK skupine lijekova imaju potrošnju u rasponu do godišnjeg povećanja potrošnje. Važno je istaknuti da je značajno povećanje potrošnje kombiniranih lijekova po DDD/1000/dan zabilježeno u skupini C (29,97%), skupini R (15,7%), skupini G (7,3%), skupini N (6,1%) i skupini A (5,1%), a navedeni postoci označavaju udio u ukupnoj potrošnji u predmetnim skupinama. Potrošnja svih kombiniranih lijekova čini oko 12% ukupne potrošnje, odnosno za toliko je povećala potrošnju u 2019. godini (154 DDD/1000/dan).

Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2019. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina N05 - Psiholeptici , skupina C10 - Lijekovi koji modificiraju lipide (hipolipemici) te skupina A10 - Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (antidijabetici)(Tablica 3.). Terapijske ATK skupine koje su u 2019. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2018. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 30 skupina po potrošnji (s 5 i više DDD/1000/dan), jesu skupine N02 - Analgetici (dvostruko veća potrošnja), C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav (99%), R03 - Lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti dišnih putova (40%) te A11 - Vitamini (21%). Ova izrazita povećanja pripisujemo činjenici da su u ovim terapijskim skupinama dosta zastupljeni kombinirani lijekovi za koje u prikazima iz prethodnih godina nije bio definiran DDD. Ostale skupine koje imaju povećanje potrošnje kreću se u rasponu do godišnjeg povećanja od 16%. Značajnije smanjenje potrošnje u odnosu na 2018. godinu imala je skupina R01 - Lijekovi za liječenje bolesti nosa (30%) i B01 - Antitrombotici (6%).

Lijek s najvećom potrošnjom u 2019. godini prema DDD/1000/dan je ACE-inhibitor ramipril, drugi je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, treći je inhibitor HMG KoA reduktaze atorvastatin, a četvrti inhibitor protonske pumpe pantoprazol (Tablica 5.). Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu imali su vitamin D - kolekalciferol (27%), selektivni agonist imidazolinskih receptora moksonidin (13%), hormon štitnjače levotiroksin natrij (12%) te inhibitor protonske pumpe pantoprazol (10,6%). Važno je napomenuti da su se u 2019. godini sljedeći kombinirani lijekovi uvrstili u ljestvicu prvih 25 lijekova po potrošnji u DDD/1000/dan, i to: perindopril i diuretici (18,94), perindopril i amlodipin (16,1), ramipril i diuretici (14,6), perindopril, amlodipin i indapamid (12,9) te tramadol u kombinacijama s 12 DDD/1000/dan. Između prvih 25 lijekova po potrošnji, manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2019. godini imali su acetilsalicilna kiselina, bisoprolol, ramipril i amlodipin. Smanjenje potrošnje navedenih lijekova je između 5% i 13% u odnosu na 2018. godinu.

Ukupna financijska potrošnja lijekova u 2019. godini viša je za 15,5% u odnosu na 2018. godinu. 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalMaxirinoAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: