x
x

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2018. godini

  24.09.2019.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je na svojim internetskim stranicama objavila Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2018. godini, koje je dostupno u dijelu Publikacije i izvješća/Izvješća - potrošnja lijekova.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2018. godini

Izvješće je izrađeno sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13. i 90/14.) i Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2018. godini iznosila 1.105,11 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 6.625.538.657 kunaTo je oko pola milijarde kuna ili 8% više nego godinu prije.

2004. godine se u Hrvatskoj na lijekove trošilo gotovo tri milijarde kuna manje nego danas, a potrošnja po stanovniku je bila gotovo dvostruko manja.

Kontinuirani rast potrošnje lijekova i troškova na lijekove u Hrvatskoj traju godinama.

To je moguće objasniti razvojem medicine i lijekova za niz bolesti te razvoj posebno skupih lijekova.

Uz to, riječ je i posljedicama promjene demografske sliku Hrvatske i starenja populacije.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2017. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su:

  1. Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C),
  2. Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A),
  3. Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N).

Glavne ATK skupine koje su u 2018. godini imale značajniji porast potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2017. godinu (u obzir su uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju od jedne DDD/1000/dan) jesu skupina R - Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav 12,84%, H - Sustavni hormonski lijekovi, izuzev spolnih hormona 12,79%, M - Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sustav s povećanjem od 10,78% te skupina A - Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari s povećanjem od 10,11%. Lijekovi u skupini D - Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatici imali su najveće povećanje potrošnje, i to 16,66%, ali je njihov udio u sveukupnoj potrošnji u DDD/1000/dan svega 0,04%.

U 2018. godini značajno smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2017. godinu zabilježeno je u skupini S - Lijekovi koji djeluju na osjetila 39%, a ono je odraz činjenice da neki lijekovi u skupini više nemaju dodijeljen DDD, dok je financijska potrošnja u okviru prošlogodišnje. Od ostalih ATK skupina lijekova koje bilježe smanjenje potrošnje, u skupini J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija zabilježeno je smanjenje od 12%. Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama u odnosu na 2017. godinu prati prosječni godišnji rast potrošnje lijekova.

Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2018. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina N05 - PsiholepticiC09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina C10 - Lijekovi koji modificiraju lipide (hipolipemici) te B01 - Antitrombotici. Terapijske ATK skupine koje su u 2018. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2017. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 30 skupina po potrošnji (s 5 i više DDD/1000/dan), jesu skupine R01 - Lijekovi za liječenje bolesti nosa, A11 - Vitamini i H03 - Lijekovi za liječenje bolesti štitnjače. Navedene skupine imale su više od 20% povećanja. Ostale skupine koje imaju povećanje veće od 10% po broju DDD/1000/dan jesu C07 - Blokatori beta-adrenergičkih receptora (14%) i L02 - Lijekovi za endokrinu terapiju (13,6%). Slijede ih C02 - Antihipertenzivi, G04 - Lijekovi za mokraćni sustav, M04 - Lijekovi za giht, C10 - Hipolipemici, M01 - Protuupalni i antireumatski lijekovi te A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti s povećanjem od oko 11%. Značajnije smanjenje potrošnje u odnosu na 2017. godinu imala je skupina J01 - Lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija za sustavnu primjenu (12,7%). Smanjenje potrošnje između 5 i 10% zabilježeno je i u skupinama C08 - Blokatori kalcijskih kanala i C09 - Lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav.

Lijek s najvećom potrošnjom u 2018. godini prema DDD/1000/dan je ACE-inhibitor ramipril, drugi je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, treći je inhibitor HMG KoA reduktaze atorvastatin, a četvrti blokator kalcijevih kanala amlodipin . Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu imali su vitamin D - kolekalciferol (34%), hormon štitnjače levotiroksin natrij (27,4%), selektivni blokator beta adrenergičkih receptora bisoprolol (27,02%) te selektivni agonist imidazolinskih receptora moksonidin (15,51%). Između prvih 25 lijekova po potrošnji, manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2018. godini imali su lizinopril, lacidipin, ramipril i amlodipin. Smanjenje potrošnje navedenih lijekova je između 8% i 22% u odnosu na 2017. godinu.

Cijelo izvješće i detaljne tablearne prikaze potražite na stranicama Hrvatske agencije za ljekove i medicinske proizvode.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexGastalAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: