x

SPECIJALIZACIJE

x

KoHOM: Reagiranje na promjene nacrta prijedloga zakona o zdravstvenoj zaštiti

  17.06.2018.

Nacrt prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti je pripreman u suradnji sa svim interesnim skupinama. Isti nacrt je prošao i proces e-savjetovanja. U svim koracima pripreme zakona su predstavnici Koordinacije hrvatske obiteljske medicine aktivno sudjelovali i u prijedlozima, rješenjima, idejama, pravnim obrazloženjima, prijavi prigovora i pružanju rješenja za probleme tijekom e-savjetovanja.

KoHOM: Reagiranje na promjene nacrta prijedloga zakona o zdravstvenoj zaštiti

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) protivi se prijedlogu Zakona o zdravstvenoj zaštiti u dijelu koji se tiče buduće organizacije primarne zdravstvene zaštite, čije je glavne konture ministar zdravstva Milan Kujundžić ovih dana javno iznio, a koje se bitno razlikuju od onoga što je napisano u prijedlogu zakona i o kojem je završila javna rasprava. Potpuno se odstupilo od osnovnog teksta i ideje zakona te je primarna zdravstvena zaštita prevarena i vuče se u propast, a obećanja ministra i premijera da će ukloniti diskriminacijske elemente su odbačena.

Navedene razlike se posebno odnose na dio zakonskog prijedloga koji se tiče obveze da jedan dio liječnika primarne zdravstvene zaštite kao i dosad ostane pri domovima zdravlja.

KoHOM se, pak, zalaže za slobodu izbora, odnosno za to da svaki obiteljski liječnik može samostalno odlučiti hoće li ostati zaposlenik doma zdravlja ili će voditi ordinaciju u ugovornom odnosu s HZZO-om.

Također, protivimo se prijedlogu da o tome tko će naslijediti liječnika u ordinaciji odlučuju predstavnici lokalnih vlasti, odnosno političari. Kako može netko tko nije educiran i tko o radu primarne liječničke ambulante i skrbi za pacijente ne zna ništa, odlučiti tko će naslijediti ordinaciju?! Osim ukoliko nije riječ o tome da se otvori mogućnost da preko ovog modela uhljebi netko podoban?

Smatramo da to otvara vrata nepotizmu i korupciji, te da je veliki korak unatrag. Na žalost, domovi zdravlja su i do sada funkcionirali kao visoko profitne tvrtke, koje su profit od rada liječnika i sestara trošile van zdravstva, a sve pod upravom lokalnih političara i županija.

Novim prijedlozima stanje će se još više pogoršati.

KoHOM ističe da se liječnici obiteljske medicine ne zalažu za „nasljeđivanje ordinacija“, kako nam se to nekorektno imputira. KoHOM se zalaže za najbolji model za pacijente po kojem se dobro uhodanu skrb za bolesnika mentoriranjem, pomažući mu da postane profesionalac, prenosi na drugog liječnika. Dosadašnji model, u kojem se doktori silom zadržavaju u domovima zdravlja, u kojem ravnatelji domova zdravlja opravdavaju postojanje domova zdravlja organizacijom zdravstvene zaštite tamo gdje nitko neće raditi, a te ambulante sve više zjape prazne i domovi zdravlja ne uspijevaju organizirati zdravstvenu zaštitu, u kojem lokalni političari kroje zdravstvenu politiku, očito nije dobar jer je stanje na terenu sve lošije i lošije, a zdravstvena skrb pacijentima sve nedostupnija.

Javno pitamo ministra i autore zakonskog prijedloga, očekuju li da će liječnici obiteljske medicine zapošljavati mlade kolege, financirati im specijalizaciju, a onda će neki lokalni političar takvog čovjeka odbiti i zaposliti nekog po svom nahođenju?!

Javno pitamo ministra zašto podilazi lokalnim političarima i ravnateljima domova zdravlja kad su svojim dosadašnjim radom pokazali da ne uspijevaju niti zadržati prijašnju razinu zdravstvene zaštite stanovništva, a kamoli je unaprijediti.

Podsjećamo ministra Kujundžića i javnost da liječnici primarne zaštite u svojim ordinacijama obrade preko sto pacijenata dnevno iako, po smjernicama, taj broj ne bi smio prelaziti četrdeset pacijenata zajedno s hitnim akutnim slučajevima. Sve je više ambulanti u kojima se ne može naći liječnik koji će se duže vrijeme zadržati i skrbiti o pacijentima.

Situacija će biti još gora jer liječnici masovno napuštaju Hrvatsku i odlaze na rad u druge zemlje gdje imaju daleko bolje uvjete.

Stoga apeliramo na ministra i nadležne da novim zakonskim prijedlogom ne otežavaju situaciju liječnicima primarne zdravstvene zaštite. Obiteljski liječnici, u zaštiti pacijenata od liječničke greške, ali i cijele medicinske struke biti će prisiljeni držati se preporučenih smjernica i izdvojiti dvadeset minuta po pacijentu što će značiti da, dnevno, neće moći obraditi više od četrdeset pacijenata. Također, zbog zaštite od mogućih stručnih propusta i pogrešaka, zaposlenici domova zdravlja će se pozvati na pravo odbijanja prekovremenog rada i pokrivanja istovremeno dvije, tri ili više ordinacija. Umjesto toga se mogu i trebaju posvetiti isključivo ordinaciji u kojoj su nositelji. Tako će se jasno vidjeti koliko je ordinacija obiteljske medicine u Hrvatskoj bez liječnika, što je podatak koji ravnatelji domova zdravlja skrivaju.

Biti će prisiljeni i na osiguravanje vremena za obavljanje poslova sve obimnije i nametnute administracije čime se doslovno smanjuje vrijeme koje liječnici mogu posvetiti svojim pacijentima.

Ne ponudite li kvalitetnije uvjete rada liječnicima obiteljske medicine kojima je novi zakon kojeg čekamo godinama, davao nadu da će se konačno nešto promijeniti na bolje, bit ćete odgovorni za krah primarne zdravstvene zaštite, nositelja svakog kvalitetnog i civiliziranog zdravstvenog sustava.

Izvršni odbor KoHOMa

Navedene razlike se posebno odnose na dio zakonskog prijedloga koji se tiče obveze da jedan dio liječnika primarne zdravstvene zaštite kao i dosad ostane pri domovima zdravlja. KoHOM se, pak, zalaže za slobodu izbora, odnosno za to da svaki obiteljski liječnik može samostalno odlučiti hoće li ostati zaposlenik doma zdravlja ili će voditi ordinaciju u ugovornom odnosu s HZZO-om. Također, protivimo se prijedlogu da o tome tko će naslijediti liječnika u ordinaciji odlučuju predstavnici lokalnih vlasti, odnosno političari. Kako može netko tko nije educiran i tko o radu primarne liječničke ambulante i skrbi za pacijente ne zna ništa, odlučiti tko će naslijediti ordinaciju?! Osim ukoliko nije riječ o tome da se otvori mogućnost da preko ovog modela uhljebi netko podoban? Smatramo da to otvara vrata nepotizmu i korupciji, te da je veliki korak unatrag. Na žalost, domovi zdravlja su i do sada funkcionirali kao visoko profitne tvrtke, koje su profit od rada liječnika i sestara trošile van zdravstva, a sve pod upravom lokalnih političara i županija. Novim prijedlozima stanje će se još više pogoršati. KoHOM ističe da se liječnici obiteljske medicine ne zalažu za „nasljeđivanje ordinacija“, kako nam se to nekorektno imputira. KoHOM se zalaže za najbolji model za pacijente po kojem se dobro uhodanu skrb za bolesnika mentoriranjem, pomažući mu da postane profesionalac, prenosi na drugog liječnika. Dosadašnji model, u kojem se doktori silom zadržavaju u domovima zdravlja, u kojem ravnatelji domova zdravlja opravdavaju postojanje domova zdravlja organizacijom zdravstvene zaštite tamo gdje nitko neće raditi, a te ambulante sve više zjape prazne i domovi zdravlja ne uspijevaju organizirati zdravstvenu zaštitu, u kojem lokalni političari kroje zdravstvenu politiku, očito nije dobar jer je stanje na terenu sve lošije i lošije, a zdravstvena skrb pacijentima sve nedostupnija. Javno pitamo ministra i autore zakonskog prijedloga, očekuju li da će liječnici obiteljske medicine zapošljavati mlade kolege, financirati im specijalizaciju, a onda će neki lokalni političar takvog čovjeka odbiti i zaposliti nekog po svom nahođenju?! Javno pitamo ministra zašto podilazi lokalnim političarima i ravnateljima domova zdravlja kad su svojim dosadašnjim radom pokazali da ne uspijevaju niti zadržati prijašnju razinu zdravstvene zaštite stanovništva, a kamoli je unaprijediti. Podsjećamo ministra Kujundžića i javnost da liječnici primarne zaštite u svojim ordinacijama obrade preko sto pacijenata dnevno iako, po smjernicama, taj broj ne bi smio prelaziti četrdeset pacijenata zajedno s hitnim akutnim slučajevima. Sve je više ambulanti u kojima se ne može naći liječnik koji će se duže vrijeme zadržati i skrbiti o pacijentima. Situacija će biti još gora jer liječnici masovno napuštaju Hrvatsku i odlaze na rad u druge zemlje gdje imaju daleko bolje uvjete. Stoga apeliramo na ministra i nadležne da novim zakonskim prijedlogom ne otežavaju situaciju liječnicima primarne zdravstvene zaštite. Obiteljski liječnici, u zaštiti pacijenata od liječničke greške, ali i cijele medicinske struke biti će prisiljeni držati se preporučenih smjernica i izdvojiti dvadeset minuta po pacijentu što će značiti da, dnevno, neće moći obraditi više od četrdeset pacijenata. Također, zbog zaštite od mogućih stručnih propusta i pogrešaka, zaposlenici domova zdravlja će se pozvati na pravo odbijanja prekovremenog rada i pokrivanja istovremeno dvije, tri ili više ordinacija. Umjesto toga se mogu i trebaju posvetiti isključivo ordinaciji u kojoj su nositelji. Tako će se jasno vidjeti koliko je ordinacija obiteljske medicine u Hrvatskoj bez liječnika, što je podatak koji ravnatelji domova zdravlja skrivaju. Biti će prisiljeni i na osiguravanje vremena za obavljanje poslova sve obimnije i nametnute administracije čime se doslovno smanjuje vrijeme koje liječnici mogu posvetiti svojim pacijentima. Ne ponudite li kvalitetnije uvjete rada liječnicima obiteljske medicine kojima je novi zakon kojeg čekamo godinama, davao nadu da će se konačno nešto promijeniti na bolje, bit ćete odgovorni za krah primarne zdravstvene zaštite, nositelja svakog kvalitetnog i civiliziranog zdravstvenog sustava. Izvršni odbor KoHOMa

Izvor: KoHOM

OGLASI
GastalMaxfluBisolex
OGLAS
Bisolex
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: