x
x

HZZO proveo 3696 kontrola bolovanja u prvoj polovici 2017. godine

  01.10.2017.

U prvom polugodištu 2017. godine je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) proveo 3696 kontrola svojih ugovornih subjekata, provjeravajući izvršavanje ugovornih obveza.

HZZO proveo 3696 kontrola bolovanja u prvoj polovici 2017. godine

U 2852 kontrole ili 77% provedenih kontrola nisu utvrđene nepravilnosti.

U 844 kontrole, odnosno u 23% provedenih kontrola, utvrđeno je kršenje ugovornih obveza zbog čega je izrečeno 440 opomena, 335 opomena s naplatom štete, 44 opomene s novčanom kaznom, 15 opomena s novčanom kaznom i naplatom štete i 8 opomena pred raskid ugovora, a pokrenuta su i 2 postupka za raskid ugovora.

Ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) u prvom polugodištu 2017. godine iznosila je 3,36; (na teret poslodavca 1,59; a na teret HZZO-a 1,77).

U prvom polugodištu 2016. godine ukupna stopa bolovanja bila je 3,18; (na teret poslodavca 1,42; a na teret HZZO-a 1,76).

Iz navedenog proizlazi kako je u prvom polugodištu 2017. godine u odnosu na isto razdoblje 2016. godine ukupna stopa bolovanja bila veća za 0,18; odnosno stopa bolovanja na teret poslodavca bila je veća za 0,17, dok je na teret HZZO-a bila veća za 0,01.

Broj dana bolovanja bio je veći za 500046 dana, a broj dnevno bolesnih za 3529.

S obzirom na nezadovoljavajuće kretanje stope bolovanja, HZZO je intenzivirao kontrole bolovanja, te su kontrolori HZZO-a u prvom polugodištu 2017. godine u odnosu na isto razdoblje 2016. godine pregledali 6 puta više osiguranika, a organiziran je i rad povjerenstava za izvanrednu kontrolu bolovanja.

Kontrolori HZZO-a su u promatranom razdoblju proveli kontrolu bolovanja u 2645 ordinacija opće/obiteljske medicine i pritom pregledali 5212 osiguranika te zaključili 1401 bolovanje ili 27% kontroliranih bolovanja.

Posebna povjerenstva za kontrolu bolovanja koja su započela s radom krajem svibnja 2017. godine, pregledala su do 30. lipnja 2017. godine 153 osiguranika i zaključila 55 bolovanja ili 36% kontroliranih bolovanja.

HZZO

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoZipantola PROTECTMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: