x
x

Značaj rezistencije virusa hepatitisa C

  28.07.2017.

Značaj rezistencije virusa hepatitisa C u liječenju direktno djelujućim antivirusnim lijekovima.

Značaj rezistencije virusa hepatitisa C

Rezistencija virusa hepatitisa C (HCV) na direktno djelujuće antivirusne lijekove (DAA, direct acting antivirals) može nepovoljno utjecati na ishod liječenja tj. eradikaciju virusa. Mutacije povezane s rezistencijom HCV-a na antivirusne lijekove mogu nastati spontano u osoba koje nisu prethodno liječene s DAA što nazivamo primarnom rezistencijom. Dosadašnji rezultati kliničkih istraživanja dokazali su kliničku značajnost primarne rezistencije HCV-a tijekom primjene pojedinih lijekova iz klase inhibitora NS5A proteina te inhibitora proteaze simeprevira. Stoga je analiza primarne rezistencije HCV-a na DAA preporučena samo za odabrane terapijske protokole. U bolesnika koji su neuspješno liječeni s DAA te imaju kompenziranu cirozu ili neki drugi razlog za neodgodivo ponovno liječenje, preporučuje se određivanje rezistencije HCV-a na inhibitore proteaze i na inhibitore NS5A proteina. Rezultati određivanja rezistencije HCV-a na DAA u liječenih bolesnika jedan su od najznačajnijih kriterija u izboru novog terapijskog protokola. U kliničkoj dijagnostici rezistencija HCV-a na DAA određuje se metodom populacijskog sekvenciranja ili sekvenciranja nove generacije s razinom razlučivosti od 15%.

 

Snježana Židovec Lepej, Adriana Vince

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexGastalIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: