x
x

Potpisan Ugovor o provođenju uzorkovanja i analize kvalitete proizvoda

  31.03.2017.

Dogovorena druga faza projekta istraživanje kvalitete naizgled istih proizvoda na tržištima starih i novih država članica EU.

Potpisan Ugovor o provođenju uzorkovanja i analize kvalitete proizvoda

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan su 29. ožujka, 2017. godine potpisali Ugovor o provođenju uzrokovanja i analize kvalitete proizvoda. Predmet Ugovora je provođenje uzorkovanja proizvoda u Republici Njemačkoj i Republici Hrvatskoj te kemijskih analiza istih u odnosu na značajne parametre iz područja kvalitete proizvoda, te izrada izvješća kemijskih analiza i usporedba deklaracija proizvoda kupljenih na hrvatskom i njemačkom tržištu.

Spomenutim Ugovorom započinje druga faza projekta Istraživanje kvalitete naizgled istih proizvoda na tržištima starih i novih država članica EU, čija je nositeljica europska parlamentarka Biljana Borzan. Projekt će se provoditi u tri faze, od kojih je u prvoj fazi definirana lista proizvoda koja obuhvaća 23 prehrambena proizvoda i pet proizvoda iz kategorije sredstava za pranje i čišćenje te osobne higijene. Druga faza obuhvaća odabir adekvatnih parametara kvalitete, koji ovise o samome proizvodu te će se vršiti uzorkovanje i analiza istih. U trećoj fazi projekta provoditelji će pristupiti obradi rezultata i pristupiti izradi izvještaja koji se potom dostavlja koordinatoru projekta, a to je u ovom slučaju Hrvatska agencija za hranu. Završni izvještaj te rezultati cjelokupnog istraživanja bit će predstavljeni javnosti.

Provoditelji projekta su NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Prehrambeno-biotehnološki fakultet: Laboratorij za kontrolu kvalitete u prehrambenoj industriji pri Zavodu za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda, Centar za kontrolu namirnica, Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o te Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoGastalIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: