x
x

Prediktori mentalnog zdravlja kod osoba koje primaju socijalnu pomoć

  07.05.2015.

Važnu ulogu u očuvanju mentalnog zdravlja socijalno ugroženih osoba imaju optimizam, socijalna uključenost i zadovoljstvo životom.

Prediktori mentalnog zdravlja kod osoba koje primaju socijalnu pomoć
Analizom prediktora zdravlja poput optimizma, zadovoljstva životom i lokusa kontrole, dobiven je podatak da je 39,7% ispitanika bilo zadovoljno pri čemu je veće zadovoljstvo zabilježeno u žena (59,6%).

Zdravlje je pod velikim utjecajem subjektivne dobrobiti, optimizma, socijalne uključenosti i zadovoljstva životom. Cilj ove studije bio je odrediti povezanost dimenzija ličnosti (optimizam, kontrola nad životom), društvenog kapitala i socio-ekonomskog statusa sa zdravljem i zdravstvenom nejednakosti.

Studija je provedena na 1017 ispitanika izabranih prema sljedećim kriterijima: srednje godine života, radna sposobnost i primanje socijalne pomoći prema dokumentaciji Centra za socijalnu skrb. Ispitanici su ispunili upitnik konstruiran kompilacijom čestica iz nekoliko postojećih upitnika s validiranim indikatorima.

Prema rezultatima studije, 78,1% ispitanika je bilo nezaposleno. Kod muške populacije je zabilježen bolji zdravstveni status nego u žena, te je kronična bolest bila prisutna u 56,6% žena u odnosu na 43,4% kod muškaraca. Analizom prediktora zdravlja poput optimizma, zadovoljstva životom i lokusa kontrole, dobiven je podatak da je 39,7% ispitanika bilo zadovoljno pri čemu je veće zadovoljstvo zabilježeno u žena (59,6%). Iznenađujuće, 47,7% ispitanika reklo je da misle da imaju kontrolu nad svojim životom i odlukama. Statistički, žene su optimističnije. Ipak, gotovo 60% ljudi reklo je da nisu zadovoljni vlastitim životom.

Socijalno ugrožene osobe su većinom nezaposlene i imaju nedovoljno sredstava za život. K tome, ova populacija je ugroženija i ima veći rizik za nastanak bolesti. Kao protektivni faktori zdravlja, optimizam, socijalna uključenost i zadovoljstvo životom imaju važnu ulogu. Intervencije zahtijevaju multidisciplinaran pristup, a obzirom na osjetljivost populacije, najbolje rješenje za očuvanje mentalnog zdravlja jest osobno osnaživanje.

Lovorka Bilajac, Vanja Vasiljev Marchesi, Vanja Tešić, Tomislav Rukavina

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTAndol PROBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: