x
x

Dan logopeda: Stečeni neurološki poremećaji komunikacije

  06.03.2015.

Tema ovogodišnjeg Dana logopedije glasi „Stečeni neurološki poremećaji komunikacije”. Posebne jezične teškoće naziv je za raznoliku skupinu poteškoća u jezičnoj vještini.

Dan logopeda: Stečeni neurološki poremećaji komunikacije
Cilj dana logopeda je skrenuti pozornost javnosti na stečene neurološke poremećaje komunikacije i na ulogu logopeda u multidisciplinarnom timu koji sudjeluje u liječenju.

U literaturi pronalazimo različite termine kao što su: razvojna afazija, poremećaj gramatičkog razvoja, strukturalni poremećaj jezičnog razvoja, jezične teškoće ili posebne jezične teškoće (u engleskoj literaturi: specific language impaired - SLI), razvojna disfazija, djeca s problemima u jeziku i učenju, zakašnjeli jezik itd. Na neadekvatan razvoj govora odnose se dijagnoze: usporeni govor, zaostao razvoj govora i nedovoljno razvijen govor. Terminologija se mijenja s obzirom na kronološku dob djeteta.

Dijagnoza usporeni razvoj govora odnosi se na zaostajanje u vrijeme dok se govor još razvija (u dobi do tri do četiri godine života djeteta).

Kod djece koja se nalaze u dobi od tri do sedam godina postavlja se dijagnoza zaostao razvoj govora.

Nedovoljno razvijen govor dijagnosticira se kod djece koja su navršila šest ili sedam godina, ali im je govor siromašan, a rečenice su kratke i agramatične.

Na dnu kontinuuma se nalazi alalija te odgovara terminu negovorenja.

U najtežim slučajevima dijete ne govori i ne razumije tuđi govor, što se može primijetiti već kod djeteta od godine i pol dana. U toj dobi dijete bi već trebalo razumjeti obiteljske svakodnevne rečenice, a situacijski i mnogo više. U nešto lakšim slučajevima, dijete bolje razumije govor svoje okoline, a kao pomoćni komunikacijski kanal koristi geste. Poremećaj se može primijetiti u dobi od dvije godine kada se kod djece urednog govorno-jezičnog razvoja pojavljuju prve, još uvijek nedovoljno gramatične rečenice.

Cijeli tekst dostupan na: www.stampar.hr

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTGastalIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: