x

SPECIJALIZACIJE

x

Hiramicin

Generičko ime:
doksiciklin

ATK
J01AA

Oblici:
Hiramicin kaps. 5 x 100 mg
VPC: 5.00 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antibiotik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Doziranje

Prvi dan 1 x 2 kapsule, zatim 1 kaps./dan.

Max: 300 mg/dan.

OGLASI
MaxirinoAndol effectGastal
PLIVINE GRUPE PROIZVODA