x
x

Sanosen

Generičko ime:
klozapin

ATK
N05AH

Oblici:
Sanosen 25 mg tablete; tbl 50 x 25 mg
VPC: 30.43 kn
SPC >>> Uputa >>>

Sanosen 100 mg tablete; tbl 50 x 100 mg
VPC: 97.43 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
antipsihotik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

SANOSEN® je indiciran za:

1. Liječenje shizofrenije rezistentne na terapiju.

Klozapin je indiciran u lijecenju bolesnika sa shizofrenijom rezistentnom na terapiju te u bolesnika sa shizofrenijom koji na druge antipsihotičke lijekove, uključujući atipične antipsihotike koji imaju teške, neurološke nuspojave rezistentne na simptomatsku terapiju.

Terapijska rezistencija se definira kao izostanak zadovoljavajućeg kliničkog poboljšanja unatoč uporabi odgovarajućih doza najmanje dvaju antipsihotičkih lijekova, uključujući jedan atipični antipsihotik, a propisani su u odgovarajućem trajanju.

2. Psihoza kod Parkinsonove bolesti.

Klozapin je također indiciran u psihotičnim poremećajima u bolesnika s Parkinsonovom bolešću, u slučajevima gdje standardna terapija nije imala učinka.

Doziranje: početna doza: 12,5 mg (1/2 tbl. od 25 mg) 1x ili 2x prvog dana, a zatim 1 ili 2 tbl. od 25 mg drugog dana; doza se može polako povećavati za 25-50 mg tijekom 2 – 3 tjedna do 300 mg/dan, a zatim se po potrebi može još povećavati.

Doza održavanja: nakon postizanja maksimalnog učinka, terapija se može održavati nižim dozama. Ako dnevna doza ne prelazi 200 mg, može se dati odjednom, navečer.

Posljednja izmjena: 16. 12. 2020.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluZipantola PROTECTMaxirino
PLIVINE GRUPE PROIZVODA