x
x

Palonozetron Pliva

Generičko ime:
palonozetron

ATK
A04AA05

Oblici:
Palonozetron Pliva jedna bočica od 5 ml otopine sadrži 250 mikrograma palonozetrona
VPC: 363.64 kn
SPC >>> Uputa >>>

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Palonozetron Pliva treba primjenjivati samo prije kemoterapije. Ovaj lijek treba davati zdravstveni djelatnik pod odgovarajućim liječničkim nadzorom.

Doziranje Odrasli 250 mikrograma palonozetrona daje se u obliku jedne intravenske bolus injekcije, približno 30 minuta prije početka kemoterapije. Palonozetron Pliva treba ubrizgati tijekom 30 sekundi. Djelotvornost lijeka Palonozetron Pliva u sprječavanju mučnine i povraćanja izazvanih visoko emetogenom kemoterapijom može se povećati dodatnom primjenom kortikosteroida prije kemoterapije.

Starije osobe Za starije osobe nije potrebno prilagođavati dozu.

Pedijatrijska populacija Djeca i adolescenti (u dobi od 1 mjeseca do 17 godina): Doza od 20 mikrograma/kg palonozetrona (maksimalna ukupna doza ne smije prelaziti 1500 mikrograma) daje se u obliku jedne intravenske infuzije u trajanju od 15 minuta, s početkom od približno 30 minuta prije početka kemoterapije.

Sigurnost primjene i djelotvornost lijeka Palonozetron Pliva u djece mlađe od 1 mjeseca nisu ustanovljene. Nema dostupnih podataka. Postoje ograničeni podaci o primjeni lijeka Palonozetron Pliva za sprječavanje mučnine i povraćanja u djece mlađe od 2 godine.

Posljednja izmjena: 16. 10. 2019.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoMaxfluAndol PRO
PLIVINE GRUPE PROIZVODA