x
x

Laribon trensdermalni flaster

Generičko ime:
buprenorfin

ATK
N02AE01

Oblici:
Laribon trensdermalni flaster 35 mikrograma/h transdermalni flaster 4x20mg
VPC: 104.81 kn + 5.76 kn
SPC >>> Uputa >>>

Laribon trensdermalni flaster 70 mikrograma/h transdermalni flaster 4x40mg
VPC: 182.49 kn + 20.28 kn
SPC >>> Uputa >>>

Laribon trensdermalni flaster 52,5 mikrograma/h transdermalni flaster 4x30mg
VPC: 157.22 kn + 3.75 kn
SPC >>> Uputa >>>

Režim izdavanja lijeka:
R □ Lijek se nalazi na dopunskoj listi HZZO-a s doplatom

Doziranje Bolesnici stariji od 18 godina

Dozu je potrebno prilagoditi individualno prema stanju svakog bolesnika (intenzitet boli, trpljenje, individualna reakcija). Valja dati najnižu moguću dozu koja osigurava adekvatno ublažavanje boli. Za takvo adaptivno liječenje na raspolaganju su transdermalni flasteri s tri jačine: Laribon 35 mikrograma/h, Laribon 52,5 mikrograma/h te Laribon 70 mikrograma/h.

Odabir početne doze: bolesnici koji prije toga nisu primali nikakve analgetike trebaju početi s transdermalnim flasterom najveće jačine (Laribon 35 mikrograma/h). Bolesnicima koji su prije dobivali analgetik I stupnja prema WHO-u (neopioidne analgetike) ili analgetik II stupnja prema WHO-u (slabe opioide) također trebaju početi s Laribon 35 mikrograma/h. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), primjena neopioidnih analgetika se može nastaviti u ovisnosti o općem zdravstvenom stanju bolesnika. Kod prelaska bolesnika s nekog analgetika III stupnja (jaki opioidi) na Laribon i biranja početne jačine transdermalnog flastera, u obzir valja uzeti prethodno liječenje, način primjene i srednju dnevnu dozu, kako bi se izbjegao recidiv boli. Preporuča se titrirati dozu individualno, počevši s najmanjom jačinom transdermalnog flastera (Laribon 35 mikrograma/h).

Klinička iskustva su pokazala da bolesnici koji su prethodno liječeni višim dnevnim dozama jakog opioida (približno 120 mg morfina oralno), mogu započeti terapiju slijedećom većom jačinom transdermalnog flastera. Da bi se osigurala individualna prilagodba doze u određenom vremenskom periodu, tijekom titracije doze trebaju biti dostupni dostatni dodatni analgetici s trenutnim oslobađanjem. Potrebna jačina Laribona mora se prilagoditi potrebama svakog bolesnika ponaosob te kontrolirati u redovitim vremenskim razmacima. Nakon primjene prvog Laribon transdermalnog flastera, koncentracija buprenorfina u serumu podjednako polako raste i u bolesnika prethodno liječenih analgeticima i u onih koji to nisu. Zbog toga je u početku malo vjerojatno da će učinak brzo nastupiti, pa se stoga analgetsko djelovanje treba prvi put procjenjivati tek nakon 24 sata. Prethodnu analgetsku terapiju (s iznimkom transdermalnih opioida) treba zadržati u istoj dozi tijekom prvih 12 sati nakon prelaska na Laribon kao i odgovarajuće „rescue“ analgetike za hitno ublažavanje bolova prema potrebi u slijedećih 12 sati.

Titracija doze i terapija održavanja

Laribon flaster treba mijenjati najkasnije nakon 96 sati (4 dana). Zbog prikladne primjene transdermalni flaster se može mijenjati dva puta tjedno u pravilnim razmacima, na primjer uvijek ponedjeljkom ujutro i četvrtkom navečer. Dozu valja individualno titrirati sve dok se ne postigne analgetska djelotvornost. Ako se na kraju početnog razdoblja primjene ne postigne dovoljna analgezija, doza se može povećati ili uporabom više od jednoga Laribon transdermalnog flastera iste jačine ili prelaskom na transdermalni flaster slijedeće veće jačine. Istodobno se ne smije aplicirati više od dva transdermalna flastera, bez obzira na njihovu jačinu. Prije primjene slijedeće jačine Laribon transdermalnog flastera valja uzeti u obzir ukupnu dozu opioida koju je bolesnik dobivao kao dodatnu terapiju uz prethodni transdermalni flaster, to jest ukupno potrebnu dozu opioida, te sukladno tome podesiti potrebnu dozu. Bolesnici kojima je potreban dodatni analgetik (npr. za probijajuću bol) za vrijeme terapije održavanja mogu, uz transdermalni flaster, uzimati primjerice 0,2 mg – 0,4 mg buprenorfina sublingvalno svaka 24 sata. Ako je potrebno redovito dodatno uzimanje 0,4 – 0,6 mg buprenorfina sublingvalno, valja primijeniti slijedeću veću jačinu.

Posljednja izmjena: 5. 5. 2020.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTBisolexGastal
PLIVINE GRUPE PROIZVODA