x
x

Diglical MR

Generičko ime:
gliklazid

ATK
A10BB

Oblici:
Diglical MR tablete s prilagođenim oslobađanjem 30 x 60 mg
VPC: 18.45 kn
SPC >>> Uputa >>>


Skupina:
oralni antidijabetik

Režim izdavanja lijeka:
R ■ Lijek se nalazi na osnovnoj listi HZZO-a što znači da nema doplate

Terapijske indikacije: Diglical MR indiciran je u liječenju odraslih bolesnika s dijabetesom neovisnim o inzulinu (tip 2) kada propisani režim prehrane, tjelesna aktivnost i smanjenje tjelesne težine nisu dovoljni za kontrolu glukoze u krvi.

Doziranje

Dnevna doza može iznositi od 30 do 120 mg (pola tablete do 2 tablete od 60 mg na dan) i uzima se oralno jedanput na dan u vrijeme doručka.

Ako je bolesnik zaboravio uzeti dozu lijeka, sljedeći dan ne smije uzeti veću dozu.

Kao i kod drugih antidijabetika, dozu je potrebno prilagoditi prema individualnom metaboličkom odgovoru bolesnika (glukoza u krvi, HbA1c).

Početna doza

Preporučena početna doza iznosi 30 mg na dan. Ako se postigne učinkovita kontrola razine glukoze u krvi, ta doza se može primjenjivati i u terapiji održavanja

Ako kontrola razine glukoze u krvi nije zadovoljavajuća, doza se može postupno povećati na 60, 90 ili 120 mg na dan. Razdoblje između svakog povećanja doze mora trajati najmanje mjesec dana, osim u bolesnika u kojih se razina glukoze u krvi tijekom dva tjedna liječenja nije smanjila. U tim se slučajevima doza može povećati na kraju drugog tjedna liječenja.

Najveća preporučena dnevna doza iznosi 120 mg.

Mogućnost dijeljenja Diglical MR 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem omogućava fleksibilnost doziranja.

Prijelaz s liječenja gliklazid tabletama u dozi od 80 mg na liječenje gliklazid tabletama s prilagođenim oslobađanjem u dozi od 60 mg

Jedna gliklazid 80 mg tableta se može zamijeniti s gliklazid 30 mg tabletom s prilagođenim oslobađanjem (pola tablete Diglical MR 60 mg). Prijelaz je moguć uz pažljivo praćenje nalaza krvnih pretraga.

Prijelaz s liječenja nekim drugim oralnim antidijabetikom na liječenje lijekom Diglical MR Diglical MR može zamijeniti druge oralne antidijabetike.

Pri prijelazu na liječenje lijekom Diglical MR moraju se uzeti u obzir doza i poluvjek prethodnog antidijabetika.

Prijelazno razdoblje obično nije neophodno. Potrebno je primijeniti početnu dozu od 30 mg te zatim prilagoditi dozu kako bi se postigla odgovarajuća razina glukoze u krvi, kao što je gore opisano.

Pri prijelazu s liječenja antidijabetikom iz skupine sulfonilureje s duljim poluvjekom, prijelazno razdoblje od nekoliko dana bez liječenja može biti potrebno kako bi se izbjegao aditivni učinak dva lijeka koji može uzrokovati hipoglikemiju. Pri prijelazu na lijek Diglical MR, liječenje treba započeti kako je već opisano, tj. početna doza od 30 mg na dan, uz postupno povećavanje doze ovisno o metaboličkom odgovoru.

Posljednja izmjena: 30 11. 2020.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexMaxfluMaxirino
PLIVINE GRUPE PROIZVODA