x

SPECIJALIZACIJE

x

Tacni

Generičko ime:
takrolimus

ATK
L04AD02

Oblici:
Tacni 1 mg tvrde kapsule; 60 kapsula u blisteru, u kutiji
VPC: 499.01 kn
SPC >>> Uputa >>>

Tacni 0, 5 mg tvrde kapsule; 30 kapsula u blisteru, u kutiji
VPC: 138.62 kn
SPC >>> Uputa >>>

Tacni 5 mg tvrde kapsule; 30 kapsula u blisteru, u kutiji
VPC: 1,420.70 kn
SPC >>> Uputa >>>

Režim izdavanja lijeka:
BL- Lijek se nalazi na bolničkoj listi lijekova, HZZO pokriva 100% bolničkih troškova

Preporuke za doziranje - transplantacija jetre

Profilaksa odbacivanja presatka – odrasli

Terapiju peroralnim takrolimusom treba započeti s 0,10-0,20 mg/kg/dan, podijeljeno u dvije doze (npr. ujutro i uvečer). Primjenu treba započeti otprilike 12 sati nakon završene operacije. Ukoliko se doza ne može primijeniti peroralno zbog kliničkog stanja bolesnika, potrebno je započeti s intravenskom kontinuiranom 24-satnom infuzijom u dozi od 0,01-0,05 mg/kg/dan.

Profilaksa odbacivanja presatka – djeca

Početna peroralna doza od 0,30 mg/kg/dan treba se primijeniti u dvije doze (npr. ujutro i uvečer). Ako kliničko stanje bolesnika ne dopušta peroralnu primjenu, početnu intravensku dozu od 0,05 mg/kg/dan treba dati kao kontinuiranu 24-satnu infuziju.

 Prilagodba doze tijekom post-transplantacijskog razdoblja – odrasli i djeca

Doze takrolimusa obično se smanjuju u post-transplantacijskom razdoblju. U nekim je slučajevima moguće ukinuti istodobnu imunosupresivnu terapiju, što dovodi do primjene takrolimusa u monoterapiji. Poboljšanje stanja bolesnika nakon transplantacije može promijeniti farmakokinetiku takrolimusa, što može zahtijevati dodatnu prilagodbu doze.

Terapija odbacivanja – odrasli i djeca

U liječenju epizoda odbacivanja korištene su povećane doze takrolimusa, dodatna terapija kortikosteroidima i uvođenje kratkih ciklusa mono-/poliklonalnih antitijela. Ukoliko se opaze znakovi toksičnosti (npr. klinički značajne nuspojave – vidjeti dio 4.8), potrebno je smanjiti dozu takrolimusa. U slučaju prelaska na takrolimus, liječenje treba započeti peroralnom dozom koja je preporučena za primarnu imunosupresiju. Za informacije o prelasku s ciklosporina na takrolimus, potrebno je vidjeti niže navedeni dio „Prilagodba doze u specifičnim populacijama bolesnika“.

Preporuke za doziranje - transplantacija bubrega

Profilaksa odbacivanja presatka – odrasli Terapiju peroralnim takrolimusom treba započeti s dozom od 0,20-0,30 mg/kg/dan, podijeljeno u dvije doze (npr. ujutro i uvečer). Primjenu treba započeti unutar 24 sata nakon završetka operacije. Ukoliko se doza ne može dati peroralno zbog kliničkog stanja bolesnika, potrebno je započeti s intravenskom kontinuiranom 24-satnom infuzijom u dozi od 0,05-0,10 mg/kg/dan. Profilaksa odbacivanja presatka – djeca Početnu peroralnu dozu od 0,30 mg /kg/dan treba primijeniti u dvije podijeljene doze (npr. ujutro i uvečer). Ukoliko peroralna primjena nije moguća zbog kliničkog stanja bolesnika, treba primijeniti početnu intravensku dozu od 0,075-0,100 mg/kg/dan kao kontinuiranu 24-satnu infuziju.

Prilagodba doze tijekom post-transplantacijskog razdoblja – odrasli i djeca

Doze takrolimusa obično se smanjuju u periodu nakon transplantacije. U nekim je slučajevima moguće ukinuti istodobnu imunosupresivnu terapiju, što dovodi do dvojne terapije temeljene na takrolimusu. Poboljšanje stanja bolesnika nakon transplantacije može promijeniti farmakokinetiku takrolimusa, što može zahtijevati daljnju prilagodbu doze.

Terapija odbacivanja – odrasli i djeca

U liječenju epizoda odbacivanja korištene su povećane doze takrolimusa, dodatna terapija kortikosteroidima i uvođenje kratkih ciklusa mono-/poliklonalnih antitijela. Ukoliko se opaze znakovi toksičnosti (npr. klinički značajne nuspojave – vidjeti dio 4.8), potrebno je smanjiti dozu takrolimusa. U slučaju prelaska na takrolimus, liječenje treba započeti peroralnom dozom koja je preporučena za primarnu imunosupresiju. Za informacije o prelasku s ciklosporina na takrolimus, potrebno je vidjeti niže navedeni dio „Prilagodba doze u specifičnim populacijama bolesnika“. Preporuke za doziranje - transplantacija srca Profilaksa odbacivanja presatka – odrasli Takrolimus se može upotrebljavati s indukcijom antitijela (čime se omogućuje odgođeni početak terapije takrolimusom) ili alternativno, u klinički stabilnih bolesnika, bez indukcije antitijela. Peroralnu terapiju takrolimusa nakon indukcije antitijela treba započeti s dozom od 0,075 mg/kg/dan, koja se daje u dvije podijeljene doze (npr. ujutro i uvečer). Primjenu treba započeti unutar 5 dana nakon završetka operacije, nakon stabilizacije kliničkog stanja bolesnika. Ukoliko zbog kliničkog stanja bolesnika nije moguće primijeniti dozu peroralno, treba započeti intravensku terapiju s 0,01 do 0,02 mg/kg/dan kao kontinuiranu 24-satnu infuziju. Objavljena je i alternativna strategija prema kojem se takrolimus daje peroralno unutar 12 sati nakon transplantacije. Taj je pristup rezerviran za bolesnike bez poremećaja funkcije drugih organa (npr. poremećaja funkcije bubrega). U tom je slučaju upotrijebljena početna peroralna doza takrolimusa od 2 do 4 mg dnevno, u kombinaciji s mikofenolat-mofetilom i kortikosteroidima, ili u kombinaciji sa sirolimusom i kortikosteroidima.

Profilaksa odbacivanja presatka – djeca

Takrolimus je korišten s ili bez indukcije antitijela u slučaju transplantacije srca u djece. Ukoliko se u bolesnika započinje intravenska terapija takrolimusom bez indukcije antitijela, preporučena početna doza iznosi 0,03 – 0,05 mg/kg/dan kao kontinuirana 24-satna infuzija, s ciljem postizanja koncentracije takrolimusa u punoj krvi od 15 - 25 ng/ml. Bolesnike treba prebaciti na peroralnu terapiju čim je to klinički izvedivo. Prva doza peroralne terapije je 0,30 mg/kg/dan, s početkom 8 do 12 sati nakon prekida intravenske terapije. Ukoliko se u bolesnika započinje peroralna terapija takrolimusom nakon indukcije antitijela, preporučena početna doza iznosi 0,10 – 0,30 mg/kg/dan, koja se daje u dvije podijeljene doze (npr. ujutro i uvečer). Prilagodba doze za vrijeme post-transplantacijskog razdoblja u odraslih i djece Tijekom post-transplantacijskog razdoblja doze takrolimusa obično se smanjuju. Post-transplantacijsko poboljšanje stanja bolesnika može promijeniti farmakokinetiku takrolimusa, zbog čega mogu biti potrebne dodatne prilagodbe doze.

Terapija odbacivanja – odrasli i djeca

U liječenju epizoda odbacivanja upotrebljavaju se povećane doze takrolimusa, dodatna terapija kortikosteroidima te uvođenje kratkih ciklusa mono-/poliklonalnih antitijela. U odraslih bolesnika koji su prešli na takrolimus, početnu peroralnu dozu od 0,15 mg/kg/dan treba primijeniti u dvije podijeljene doze (npr. ujutro i uvečer). U pedijatrijskih bolesnika koji su prešli na takrolimus, početnu peroralnu dozu od 0,20 –0,30 mg/kg/dan treba primijeniti u dvije podijeljene doze (npr. ujutro i uvečer). Za informacije o prelasku s ciklosporina na takrolimus vidjeti niže navedeni dio „Prilagodbe doze u specifičnih populacija bolesnika“.

Preporuke za doziranje – terapija odbacivanja, ostali presadci

Preporuke za doziranje kod transplantacije pluća, gušterače i crijeva temelje se na ograničenim prospektivnim podacima iz kliničkih ispitivanja. U bolesnika s transplantiranim plućima, takrolimus se upotrebljava u početnoj peroralnoj dozi od 0,10 – 0,15 mg/kg/dan, u bolesnika s transplantiranom gušteračom u početnoj peroralnoj dozi od 0,2 mg/kg/dan te u bolesnika s transplantiranim crijevima u početnoj peroralnoj dozi od 0,3 mg/kg/dan.

OGLASI
BisolexAndol effectGastal
PLIVINE GRUPE PROIZVODA