x
x

Dialox

Generičko ime:
Aktivni kisik (octena kiselina, peroctena kiselina, vodikov peroksid)

ATK

Oblici:
Dialox pakiranje 5l


Skupina:
Za dezinfekciju i dekalcinaciju uređaja za hemodijalizu i sustava za pripravu i raspodjelu vode

Doziranje

Dezinfekcija i dekalcinacija uređaja za hemodijalizu: za uobičajeni kemijski ciklus dezinfekcije preporučuje se razrijeđenje DIALOX -a vodom u omjeru 1:35. Kontaktno vrijeme je 10 minuta. Uređaj sam uzima potrebnu količinu DIALOX, 150 - 300 ml što ovisi o tipu uređaja, i automatski ga razrjeđuje propisanom količinom vode. Cijeli postupak dezinfekcije i dekalcinacije zajedno s ispiranjem traje manje od 1 sata. Voda se po završetku ispiranja ispituje na zaostatke DIALOX test trakama kalij jodida ili enzimskim trakama. Ako je ispiranje potpuno test traka se ne smije obojiti. DIALOX može ostati u uređajima preko noći jer na njih ne djeluje korozivno.

Dezinfekcija sustava za pripravu i raspodjelu vode: primjenjuje se 5%-tna otopina (5 l DIALOX -a razrjeđuje se vodom do 100 l u puferskom spremniku), tijekom 30 minuta. Tijekom dezinfekcije crpke sustava za recirkulaciju moraju biti uključene. Preporučuje se da se cjevovodi nakon dezinfekcije najprije isprazne, a potom isperu vodom iz uređaja za reverznu osmozu. Kvaliteta ispiranja se provjerava test trakama kalij-jodida ili enzimskim trakama koje se ne smiju obojiti. DIALOX smanjuje broj bakterija za 10 <sup>6</sup> 10 <sup>7</sup>/ml. Dezinfekcija sustava za vodu se radi dnevno ili tjedno.

OGLASI
BisolexMaxirinoIbuxin Rapid
PLIVINE GRUPE PROIZVODA