x
x
<<< Popis svih stručnih skupova

  Od 15.09.2020. do 18.09.2020.

Kako objaviti originalan znanstveni rad u vodećem biomedicinskom časopisu?

Mjesto: na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, Zagreb.

Sveučilište u Zagrebu – Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ i Charité – Universitätsmedizin Berlin, Institute of Public Health, u suradnji s Berlin School of Public Health, organiziraju po drugi puta poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije:

Kako objaviti originalan znanstveni rad u vodećem biomedicinskom časopisu –

How to publish a research paper in a major biomedical journal

Voditelji tečaja doc. dr. sc. Kristina Fišter i prof. dr. sc. Tobias Kurth bogatoga su uredničkoga iskustva u časopisima Croatian Medical Journal (CMJ), British Medical Journal (BMJ) i Canadian Medical Association Journal (CMAJ) te kao sveučilišni nastavnici pokrivaju područja podatkovnih znanosti u Zagrebu, Berlinu i Bostonu (Harvard).

Tečaj će se održati u potpunosti na engleskome jeziku od 15. do 18. rujna 2020. godine na Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4, Zagreb.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu boduje tečaj s 3 ECTS boda, a Hrvatska liječnička komora dodjeljuje sudionicima tečaja 15 bodova.

Vidljivo objavljivanje radova usko je povezano s uspješnošću pri osiguravanju sredstava za istraživanja no konkurencija za prostor je velika, osobito u vrhunskim biomedicinskim časopisima. Kako se razvijaju istraživačke metode i mijenjaju kanoni znanstvenoga izdavaštva, trajno usavršavanje nužno je za sve potencijalne autore koji žele kreirati visokoparne znanstvene radove. Ovo je to važnije kako jača kapacitet za podatkovne znanosti u biomedicini i zdravstvu te se odluke sve češće donose temeljem pouzdanih znanstvenih spoznaja.

Polaznici će obnoviti postojeća i steći nova znanja i vještine potrebne kako bi se kreiralo originalan znanstveni rad visoke kakvoće. Ovo uključuje postavljanje važnoga i relevantnoga istraživačkoga pitanja, odabir pogodnoga dizajna istraživanja, pisanje protokola, korištenje rješenja za elektroničko bilježenje podataka, provođenje statističke analize podataka korištenjem programa R, interpretaciju rezultata, pretraživanje biomedicinske literature, pisanje rada i referenciranje literature te predaju rada u vrhunski biomedicinski časopis.

Tečaj je namijenjen doktorima medicine svih specijalnosti te drugim stručnjacima biomedicinskih i zdravstvenih profila te će se u potpunosti odvijati na engleskomu jeziku.

Prijava sudjelovanja

Prijave za sudjelovanje na tečaju zaprimaju se pomoću internetskoga obrasca.

Kotizacija

Kotizacija tečaja iznosi 2.960 HRK (2.220 HRK za studente, uz potvrdu). Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu HR8423400091110024619 s pozivom na broj 15241 i s naznakom “za tečaj Kako objaviti“.

Potvrde o uplati molimo poslati na email publish@mef.hr, nakon čega će polaznici zaprimiti pripremne materijale.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoAndol PROBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: