x

SPECIJALIZACIJE

x
<<< Popis svih stručnih skupova

  14.03.2018.

SIMPOZIJ O ISTRAŽIVANJU I BOLESTIMA MOZGA

Mjesto: Preporodna dvorana HAZU, Opatička 18, Zagreb
Organizator: HIIM i HAZU

Sudionici se prethodno trebaju registrirati putem on-line obrasca na www.hiim.hr, KOTIZACIJE NEMA.

8.30 – 9.30 REGISTRACIJA SUDIONIKA

I. MINI SIMPOZIJ „Izazovi istraživanja: hipoksično-ishemična oštećenja mozga“

09.30-10.00 Pozdravne riječi u ime Predsjedništva HAZU, Razreda medicinskih znanosti i organizatora (akademik Zvonko Kusić/akademik Marko Pećina/akademik Ivica Kostović/ akademkinja Vida Demarin)

10.00-10.20 Miloš Judaš: Inovativno-multidisciplinarni pristup hipoksično-ishemičnim ozljedama

10.20-10.40 Ivica Kostović: Hipoksično-ishemična oštećenja mozga fetusa: kritična razdoblja i vulnerabilnost neurogenetskih procesa

10.40-11.00 Goran Šimić: Tau i laki proteini neurofilamenata kao biološki biljezi perinatalne encefalopatije

11.00-11.20 Marijan Klarica /Milan Radoš/Darko Orešković: Dinamika intrakranijskih tekućina i mehanizmi čišćenja moždanog tkiva

11.20-11.40 Marko Radoš: Ishemijsko oštećenje mozga u akutnom moždanom udaru – kolateralna cirkulacija

11.40-12.00 STANKA ZA KAVU

12.00-12.20 Srećko Gajović: Molekularno oslikavanje u pretkliničkim istraživanjima ishemijske lezije mozga

12.20-12.40 Dinko Mitrečić: Primjena matičnih stanica u istraživanju hipoksijsko-ishemijskog oštećenja živčanog tkiva

12.40-13.00 Neven Henigsberg: Oksidativni stres u u tumačenju varijabiliteta terapijskog odgovora kod mentalnih poremećaja

13.00-13.20 Vlado Jukić/Aleksandar Savić: Moždani krvotok - zrcalo funkcije i uzrok njene promjene

13.30-15.00 STANKA ZA RUČAK

II. 16. ZNANSTVENI SKUP O POREMEĆAJIMA MOZGA (u organizaciji Međunarodnog instituta za zdravlje mozga)

15.00-15.20 Zoran Đogaš: Poremećaji spavanja

15.20-15.40 Miro Jakovljević/Sara Bjedov: Mozak i rezilijencija iz perspektive prediktivne, preventivne i na osobu usmjerene medicine

15.40-16.00 Darko Chudy: Deep brain stimulation

16.00-16.20 Milan Radoš/Darko Orešković/Marijan Klarica: Neuroradiološka dijagnostika poremećaja dinamike cerebrospinalnog likvora

16.20-16.40 Nives Pećina-Šlaus: Novija postignuća u molekularnoj genetici astrocitoma

16.40-17.00 Hrvoje Budinčević: Kognitivni poremećaji kod vaskularnih bolesti

17.00-17.20 Vida Demarin: Najnovije spoznaje u prevenciji vaskularnih poremećaja

OGLASI
MaxirinoAndol effectBisolex
OGLAS
Andol effect
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: