x

SPECIJALIZACIJE

x
<<< Popis svih stručnih skupova

  08.12.2017.

Simpozij: „Psihoterapija psihoza u psihijatrijskoj ustanovi – modeli i pristupi

Mjesto: u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan”u Zagrebu

Prisustvovanje će se bodovati prema pravilniku HLK i oslobođeno je kotizacije.

Simpozij će se održati 8. prosinca 2017. godine u Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan”u Zagrebu. Prisustvovanje će se bodovati prema pravilniku HLK i oslobođeno je kotizacije.

9.15 – 9.45 Registracija

9.45 – 10.00 Pozdravne riječi prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić, doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović Biopsihosocijalni pristup i CIP projekt prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić,

10.00 – 10.15 Grupno-psihoterapijski pristup - metoda izbora u liječenju psihotičnih poremećaja? doc. prim. dr. sc. Branka Restek Petrović

10.15 – 10.30 Psihoterapijski pristup i terapijska alijansa u hospitalnom liječenju psihotičnih poremećaja prof. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić

10.30 – 10.45 Uloga terapeuta u cjelovitom bolničkom terapijskom okruženju prof. dr. sc. Ivan Urlić

10.45 – 11.00 Psihodinamski aspekti primjene psihofarmaka u psihoterapijskom procesu psihotičnih bolesnika doc. prim. dr. sc. Branka Restek-Petrović

11.00 – 11.15 Psihoterapijski odjel za liječenje psihotičnih poremećaja – grupno analitički model dr. Nina Mayer

11.15 – 11.30 Uloga i angažman obitelji u terapijskom procesu prim. dr. sc. Majda Grah

11.30 – 11.45 Diskusija

11.45 – 12.15 Pauza

12.15 – 12.30 Specifičnosti psihoterapijskog liječenja u settingu dnevne bolnice dr. Daniela Šago

12.30 – 12.45 Mogućnosti psihoterapijskog pristupa na akutnom psihijatrijskom odjelu dr. Hrvoje Handl

12.45 – 13.00 Kreativnost u terapiji psihotičnih poremećaja prof. dr. sc. Dunja Degmečić

13.00 – 13.15 Edukacija i uloga terapijskog tima u psihoterapijskom procesu prim. dr. sc. Majda Grah

13.15 – 13.30 Medicinska sestra u cjelovitom terapijskom procesu liječenja psihotičnih bolesnika mag. med. techn. Irena Pavlović

13.30 – 13.45 Diskusija

13.45 – 14.00 Predstavljanje edukacije grupno-psihoterapijski baziranog modela u liječenju psihoza u institucijskom settingu

PROGRAM SIMPOZIJA

OGLASI
Andol PROMaxfluGastal
OGLAS
Maxirino
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: