x

SPECIJALIZACIJE

x
<<< Popis svih stručnih skupova

  13.10.2017.

Dijagnostički i terapijski pristup bolesniku s epilepsijom

Mjesto: MEF Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Šalata 4, Zagreb

Voditeljica tečaja: Prof. dr. sc. Željka Petelin Gadže

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji i suradnici,

Velika nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da sudjelujete na poslijediplomskom tečaju “Dijagnostički i terapijski pristup bolesniku s epilepsijom“ koji će se održati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 13. listopada 2017. godine.

Epilepsija je jedna od najstarijih i najučestalijih neuroloških bolesti karakterizirana specifičnom i raznolikom etiologijom te kliničkom fenomenologijom, koja predstavlja značajan medicinski i javnozdravstveni problem. U današnje vrijeme, zahvaljujući napretku neuroradioloških, neurofizioloških, nuklearno-medicinskih i laboratorijskih (poglavito molekularno-genetskih) dijagnostičkih procedura i terapijskih opcija, svjedočimo da se ta bolest u više od 70% oboljelih može zadovoljavajuće liječiti medikamentoznom terapijom, a u bolesnika refrakternih na istu neurokirurškim metodama liječenja. U ovom kliničkom entitetu jako je bitna uloga multidisciplinarnog tima stručnjaka koji uključuje, uz neurologeepileptologe, neuroradiologe, specijaliste nuklearne medicine, neurokirurge, neuropedijatre, anesteziologe, ginekologe, psihologe, psihijatre, liječnike obiteljske medicine, socijalne radnike, biomedicinske inženjere, neuropatologe, specijaliste fizikalne medicine, logopede, te ostale specijaliste i eksperte ovisno o kazuistici. Nastavno na navedeni multidisciplinarni pristup bolesniku s epilepsijom koncipiran je i program predavanja i seminara ovog tečaja.

Pritom će se naglasak staviti na specifičnosti u klasifikaciji i kliničkoj slici  generaliziranih i fokalnih epilepsija, potonjih u uskoj svezi s funkcijskom neuroanatomijom moždane kore, a s obzirom na navedeno i dijagnostičke algoritme, te diferencijalno dijagnostičke dileme. Biti će prikazane najnovije terapijske smjernice u bolesnika s epilepsijom i epileptičnim statusom, najnovije smjernice predoperativne obrade i neurokirurškog liječenja bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom, te posebnosti liječenja pojedinih skupina bolesnika (razvojna dob, žene, trudnice, bolesnici s komorbiditetima, posttraumatskom epilepsijom).

U sklopu tečaja održati će se i rad u grupama s prikazima slučajeva bolesnika s fokalnom i generaliziranom epilepsijom obrađenih i liječenih u Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za epilepsiju.

Zahvaljujemo se svim pozvanim predavačima iz suradnih ustanova na marljivoj pripremi predavanja, prikazu vlastitih iskustava te pisanju tekstova za prateći priručnik. Zahvaljujemo se svim djelatnicima, neurofiziološkim tehničarima, biomedicinskim inženjerima i medicinskim sestrama Referentnog centra Ministarstva zdravstva za epilepsiju, na dugogodišnjem angažmanu i sveobuhvatnom pristupu bolesnicima s epilepsijom koji će biti prikazani na ovom tečaju. Nadamo se i vjerujemo da će Vam spoznaje i iskustva prikazana na tečaju biti od pomoći u dijagnostici i liječenju bolesnika s epilepsijom u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Liječnici Centra za epilepsiju Klinike za neurologiju Medicinskog fakulteta i Kliničkog bolničkog centra Zagreb

Program (pdf)

OGLASI
Ibuxin RapidAndol effectBisolex
OGLAS
Andol effect
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: