PLIVAmed.net

 
Pinealna žlijezda i ciste pinealne žlijezde
Objavljeno: 25.04.2011.

Pinealna žlijezda i ciste pinealne žlijezde

 
Pinealna žlijezda (epifiza) je endokrina žlijezda veličine 5-8 mm. To je neuroendokrini organ kod koga je izlučivanje melatonina regulirano vanjskim neuralnim impulsima iz simpatičkih vlakana. Pinealne ciste su čest nalaz na magnetskoj rezonanciji (MR) mozga, prevalencija asimptomatskih pinealnih cisti kod zdravih dobrovoljaca je 10,8% te 4,3% kod bolesnika koji su obrađeni zbog različitih neuroloških simptoma.

Za čitanje članaka morate biti prijavljeni. Prijavite se