PLIVAmed.net

 
Dijagnostički kriteriji i klasifikacija šećerne bolesti
Objavljeno: 04.12.2001.

Dijagnostički kriteriji i klasifikacija šećerne bolesti

 
Hiperglikemija je osnovni dijagnostički pokazatelj šećerne bolesti. U bolesnika sa simptomima i znakovima bolesti dijagnoza je razmjerno jednostavna - postavlja se određivanjem koncentracije glukoze u nasumce uzetom uzorku krvi. U svim ostalim dvojbenim slučajevima, pri rešetanju (screening) tijekom trudnoće kao i za epidemiološka ispitivanja provodi se test oralnog opterećenja glukozom (OGTT). Raniji dijagnostički kriteriji bili su usvojeni 1980. god., revidirani 1985. god. Američka dijabetička udruga (ADA) je 1997. godine usvojila nove dijagnostičke kriterije i klasifikaciju šećerne bolesti temeljem kojih je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) predložila revidiranje dijagnostičkih kriterija i klasifikacije. U članku dr. sci. Ivane Pavlić Renar, internistice sa Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac" pročitajte najnovije smjernice za klasifikaciju šećerne bolesti.

Za čitanje članaka morate biti prijavljeni. Prijavite se