PLIVAmed.net

 
Klinička psihofarmakologija i obiteljski liječnik
Objavljeno: 07.02.2003.

Klinička psihofarmakologija i obiteljski liječnik

 
Posljednje desetljeće prošlog stoljeća, poznato još kao dekada mozga, donijelo je brojne nove spoznaje o etiopatogenezi duševnih poremećaja i mehanizmima djelovanja psihofarmaka, zatim bitna poboljšanja dijagnostičkih klasifikacija (MKB-10 i DSM-IV), što psihijatrima i drugim liječnicima omogućuju veću sukladnost u postavljanju dijagnoze nekog mentalnog poremećaja i, što je najvažnije, donijelo je velik broj novih psihofarmaka, i antipsihotika i antidepresiva, pa i hipnotika i anksiolitika.

Za čitanje članaka morate biti prijavljeni. Prijavite se