PLIVAmed.net

 

 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Astma je difuzna upala dišnih puteva izazvana različitim pokretačkim podražajima koji dovode do djelomično ili potpuno reverzibilne bronhoopstrukcije. Prevalencija astme je u stalnom porastu. ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Astma je difuzna upala dišnih puteva izazvana različitim pokretačkim podražajima koji dovode do djelomično ili potpuno reverzibilne bronhoopstrukcije. Prevalencija astme je u stalnom porastu. ...

Novosti
12.09.2014.
 
12.09.2014.