PLIVAmed.net

 
  • Kemoterapija na kraju života: da ili ne?

    Kemoterapija na kraju života ne poboljšava kvalitetu života pacijenata, a može ju i pogoršati, iznosi studija objavljena u JAMA Oncology. saznaj više

    Kardiometabolički multimorbiditet i smrtnost

    Stopa smrtnosti povezana s anamnezom šećerne bolesti, moždanog ili srčanog udara je slična za sva tri stanja, a očekivana životna dob je kraća kod postojanja samo jednog od navedenih morbiditeta. Kako je kombinacija ovih čimbenika (kardiometabolički multimorbiditet) povezana s višestruko većim rizikom za smrtni ishod, očekivano trajanje života je značajno kraće kod bolesnika s multimorbiditetom, zaključak je novog istraživanja objavljenog u časopisu JAMA. saznaj više


 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Pojavu i snagu stresa određuje sama osoba, ovisno o tome kako procjenjuje i percipira stresnu situaciju. Neki događaj će za neku osobu biti stres samo ako osoba procjeni da postavljeni zahtjevi ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Prema procjenama i izvješću međunarodne stručne skupine, u svijetu od astme boluje oko 300 milijuna ljudi. Posljednjih 20-30 godina prevalencija astme u svijetu raste bez obzira na spol ili rasu. ...

Od 28.08.2015. do 30.08.2015.