PLIVAmed.net

 

 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Kod bolesnika sa šećernom bolešću u novim su ESH/ESC smjernicama ciljne vrijednosti tlaka ponešto modificirane pa se tako preporučuje sniženje sistoličkog tlaka ispod 140 mmHg, a ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Prema procjenama i izvješću međunarodne stručne skupine, u svijetu od astme boluje oko 300 milijuna ljudi. Posljednjih 20-30 godina prevalencija astme u svijetu raste bez obzira na spol ili rasu. ...

Od 04.09.2015. do 05.09.2015.
 
Od 04.09.2015. do 05.09.2015.