PLIVAmed.net

 

 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Cilj ovog članka je približiti nove spoznaje vezane uz nemotoričke simptome Parkinsonove bolesti, ukazati na njihovu učestalost, naglasiti njihov utjecaj na kvalitetu života te potaknuti na rano ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

SARP (The Severe Asthma Research Program) predstavlja grupu od 11 istraživačkih centara osnovanu od strane National Heart and Blood Institute (NHLBI). Ciljevi ovog programa nisu samo identifikacija ...