PLIVAmed.net

 

 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Epilepsije spadaju u heterogenu skupinu poremećaja mozga s multiplim uzročnicima i različitim kliničkim manifestacijama. Liječenje epilepsija unatoč velikom broju novih antiepileptika, kao i ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Alergijski rinitis i astma sastavnice su alergijskog sindroma jedinstvenih dišnih putova. Ove kliničke entitete karakterizira epidemiološka povezanost, slični genetski i okolišni čimbenici ...

Od 15.10.2015. do 18.10.2015.