PLIVAmed.net

 
  • Descendentni nekrotični medijastinitis – iskustvo jednog centra

    Za uspješno liječenje descendentnoga nekrotičnog medijastinitisa što prije se mora postaviti dijagnoza, i to uz primjenu kompjutorizirane tomografije. Liječenje zahtijeva istodobnu primjenu snažnih antimikrobnih lijekova, agresivni kirurški debridman vrata i kvalitetnu drenažu medijastinuma, koja se može ostvariti, osim standardnim torakalnim pristupima, i transcervikalnim putem, objavljeno je u Liječničkom vjesniku. saznaj više

    Rekonstrukcija mitralnog zalistka kod endokarditisa

    Drugačija reparacija mitralnoga zalistka u aktivnom endokarditisu i dugoročno praćenje pomoću transezofagealne ehokardiografije saznaj više


 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Koncept shizotipije zapravo opisuje kontinuum značajki ličnosti i doživljaja od disocijativnih i imaginarnih stanja do ekstremno psihotičnih eksploracija. Shizotipni poremećaj klinički se ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Cilj liiječenja alergijskog rinitisa je prepoznavanje simptoma i tegoba te pravodobno i ispravno liječenje kako bi se oboljelima omogućio što kvalitetniji život.