PLIVAmed.net

 

 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Epileptički status (ES) zahtijeva konstantno praćenje i održavanje vitalnih funkcija, a medikamentozno liječenje ovisi o stadijima dinamičkog razvoja ES-a.

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Uvođenje novih strategija liječenja kao što je blokada proteina HMGB1, pokazat će alarmine terapeutskim metama koje će omogućiti dugoročnu remisiju u bolesnika s upalnim reumatskim bolestima.