PLIVAmed.net

 

 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Za razliku od acetilsalicilne kiseline, nesteroidni antireumatici neselektivno i reverzibilno inhibiraju COX-1 i COX-2 enzime pa se smatra da mogu kompetirati za vezno mjesto acetilsalicilne kiseline ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Prema procjenama i izvješću međunarodne stručne skupine, u svijetu od astme boluje oko 300 milijuna ljudi. Posljednjih 20-30 godina prevalencija astme u svijetu raste bez obzira na spol ili rasu. ...

Od 28.08.2015. do 30.08.2015.