PLIVAmed.net

 
  • Aktivno zdravo starenje u zaštiti zdravlja starijih

    Na prestižnoj 199. Gerontološkoj tribini održanoj 29. rujna 2015. povodom Međunarodnog dana starijih osoba, 1. listopada 2015., na temu aktivnog zdravog starenja u zaštiti zdravlja starijih osoba predavanje su održale doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prim. dr. med i Maja Bižić Odak, dipl. soc. radnica iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. saznaj više

    Simpozij: Acetilsalicilna kiselina: niža doza, bolja podnošljivost?

    Radna skupina za kliničku kardiovaskularnu farmakologiju Hrvatskog kardiološkog društva na kongresu 4th Dubrovnik Cardiology Highlights prezentirat će radove iz novog broja časopisa Medicus na temu primjene acetilsalicilatne kiseline u sekundarnoj prevenciji bolesti srca i krvnih žila. saznaj više


 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Najveći napredak u hepatologiji posljednjih godina postignut je na području terapije kroničnog hepatitisa C (HCV), pa su u tom smislu izdane i nove smjernice Europskog udruženja za bolesti jetre ( ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Alergijski rinitis i astma sastavnice su alergijskog sindroma jedinstvenih dišnih putova. Ove kliničke entitete karakterizira epidemiološka povezanost, slični genetski i okolišni čimbenici ...

Od 15.10.2015. do 18.10.2015.