PLIVAmed.net

 
  • Kardiometabolički multimorbiditet i smrtnost

    Stopa smrtnosti povezana s anamnezom šećerne bolesti, moždanog ili srčanog udara je slična za sva tri stanja, a očekivana životna dob je kraća kod postojanja samo jednog od navedenih morbiditeta. Kako je kombinacija ovih čimbenika (kardiometabolički multimorbiditet) povezana s višestruko većim rizikom za smrtni ishod, očekivano trajanje života je značajno kraće kod bolesnika s multimorbiditetom, zaključak je novog istraživanja objavljenog u časopisu JAMA. saznaj više

    Terapijsko jahanje dokazano pomaže kod autizma

    Terapijsko jahanje konja poboljšalo je bihevioralne i socijalne vještine u djece i adolescenata s poremećajima iz autističnog spektra, zaključak je studije objavljene u časopisu Child & Adolescent Psychiatry. saznaj više


 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Za razliku od acetilsalicilne kiseline, nesteroidni antireumatici neselektivno i reverzibilno inhibiraju COX-1 i COX-2 enzime pa se smatra da mogu kompetirati za vezno mjesto acetilsalicilne kiseline ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Prema procjenama i izvješću međunarodne stručne skupine, u svijetu od astme boluje oko 300 milijuna ljudi. Posljednjih 20-30 godina prevalencija astme u svijetu raste bez obzira na spol ili rasu. ...

Od 28.08.2015. do 30.08.2015.