PLIVAmed.net

 
Somatoformni poremećaji
AKTUALNA TEMA

Somatoformni poremećaji


 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Somatoformni poremećaji označavaju skup bolesti kojima je glavna karakteristika somatizacija psihološkog konflikta.

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Cilj liiječenja alergijskog rinitisa je prepoznavanje simptoma i tegoba te pravodobno i ispravno liječenje kako bi se oboljelima omogućio što kvalitetniji život.