x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Vitamin D: zanemareni vitamin i moćni hormon

Vitamin D je esencijalan mikronutrijent iz skupine vitamina topivih u mastima. Često ga nazivamo sunčanim vitaminom, a steroidna struktura i specifična obilježja čine ga više hormonom nego vitaminom.

Hitna stanja u infektologiji

Većinu infektivnih bolesti prati povišena tjelesna temperatura bolesnika. Liječnik koji zbrinjava akutnog bolesnika s vrućicom mora znati prepoznati infekciju koja zahtjeva hitne dijagnostičke i ...

Funkcije jetre u organizmu i jetreni tumori

Uloga jetre u organizmu je višestruka – filtracija i pohranjivanje krvi, metabolizam ugljikohidrata, bjelančevina i masti, hormona i stranih ...

Terapijski pristup akutnom napadu astme u djece

Za uspješno liječenje akutne egzacerbacije astme ključni su rano prepoznavanje i intervencija. Stalna edukacija liječnika i bolesnika je važan ...

IZDVOJENO

Zoonoze koje se prenose vektorima - krpeljima i komarcima

Dvije su najčešće bolesti koje se u Hrvatskoj prenose krpeljima. To su: borelioza i krpeljni meningoencefalitis. Encefalitis zapadnog Nila i denga prenose se ubodom zaraženog komarca.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

PLIVA vademecum
KALENDAR SVE

Od 15.09.2016. do 18.09.2016.

8. Hrvatski kongres farmakologije

NAJPOPULARNIJE > <