x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Suvremeni dijagnostički i terapijski pristup kroničnoj konstipaciji

Kronična konstipacija može biti primarna ili sekundarna. Sekundarna konstipacija javlja se kao posljedica cijelog niza bolesti i poremećaja, onih s ishodištem u samom probavnom sustavu (npr. kolorektalni karcinom), ali i bolesti drugih organa i sustava.

Ciljna vrijednost LDL-C povećava uspijeh perkutane revaskularizacije miokarda?

Postizanje ciljne vrijednosti LDL kolesterola smanjuje intenzitet periproceduralne ozljede miokarda pri elektivnoj PCI

Interakcije i podnošljivost aripiprazola

Brojna klinička istraživanja su pokazala da aripiprazol među dostupnim antipsihoticima predstavlja učinkovito i dobro podnošljivo terapijsko ...

Zloupotreba i ovisnost o opijatima

Za oko 40-60% ovisnika najbolje je rješenje dugotrajna odnosno doživotna supstitucijska terapija na nekom od opijatskih agonista. Samo 15-25% ...

IZDVOJENO

Virus Zika – puno pitanja, malo odgovora

Najvažnija mjera prevencije od infekcije virusom Zika je zaštita od komaraca u smislu redukcije broja komaraca u čovjekovoj okolini te osobne zaštite od uboda komaraca.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

PLIVA vademecum
KALENDAR SVE

Od 24.08.2016. do 28.08.2016.

20. Kongres Europskog antropološkog društva

NAJPOPULARNIJE > <