PLIVAmed.net

 
 • Glibenklamid ne treba koristiti u liječenju gestacijskog dijabetesa

  U žena oboljelih od gestacijskog dijabetesa koji zahtijeva medikamentoznu terapiju, glibenklamid se pokazao inferiornim u usporedbi s inzulinom i metforminom, objavljeno je u časopisu British Medical Journal. Metaanaliza je pokazala kako glibenklamid ne bi trebalo koristiti u liječenju gestacijskog dijabetesa ukoliko su inzulin ili metformin dostupni. saznaj više

  PTSP i razina kolesterola

  Presječno istraživanje kojim je prikazana povezanost između ukupnog serumskog kolesterola i depresije, agresije te suicidalnih ideacija kod ratnih veterana s posttraumatskim stresnim poremećajem, objavljeno je u CMJ-u. saznaj više

 • Europski tjedan prevencije raka vrata maternice

  Deveti Europski tjedan prevencije raka vrata maternice i ove godine se obilježava u organizaciji Europske udruge protiv raka vrata maternice (ECCA – European Cervical Cancer Association), od 25-31. Siječnja 2015. Cilj obilježavanja ovog tjedna je privući pozornost javnosti na veličinu javno-zdravstvenog problema raka vrata maternice i na njegovu prevenciju. saznaj više

  Tribina: Dijagnostika i liječenje bolesti kože tijekom starenja

  Centar za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“-Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba, ima čast pozvati Vas na 196.Gerontološku tribinu: Dijagnostika i liječenje bolesti kože tijekom starenja saznaj više


 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Ehokardiografija se od svojih početaka do danas, uz pomoć brojnih tehnoloških dostignuća i znanstvenih spoznaja, razvila u vrlo složenu i detaljno protokoliranu pretragu s brojnim najsloženijim ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

U oba se entiteta radi o oštećenju želučane sluznice, no elementarna razlika leži u postojanju upalnih promjena sluznice prisutnih u gastritisu i njihovoj gotovo potpunoj odsutnosti u ...