PLIVAmed.net

 

 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Prinzmetalova, varijantna ili vazospastična angina klinički je entitet karakteriziran bolovima u prsima koji se najčešće javljaju u mirovanju, rijetko nakon opterećenja, a kao posljedica spazma ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Kronični rinosinuitis sa/bez nosne polipoze značajno utječe na kvalitetu života oboljelih. Simptomi bolesti ne utječu samo na tjelesno zdravlje već i na psihološko zdravlje te dnevne funkcije ...