PLIVAmed.net

 
Parkinsonova bolest
AKTUALNA TEMA

Parkinsonova bolest

 • Multivarijatna analiza prediktora postpartalne depresije

  Rani probir na depresivne simptome u rodilištima nakon poroda mogao bi pomoći u otkrivanju žena s rizikom razvoja postpartalne depresije, objavljeno je u časopisu Psychiatria Danubina. saznaj više

  Novi lijek: Rivastigmin Pliva

  Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da je PLIVA svoju paletu lijekova upotpunila novim lijekom: Rivastigmin Pliva. Rivastigmin PLIVA koristi se za simptomatsko liječenje blage do umjereno teške Alzheimerove bolesti i simptomatsko liječenje blage do umjereno teške demencije u bolesnika sa idiopatskom Parkinsonovom bolešću. saznaj više

 • Promjena u Programu obaveznog cijepljenja

  Obavještavamo Vas da je došlo do promjena u Programu cijepljenja i da cijepljenje protiv hepatitis B nalazi u okviru kombiniranog „6u1“ cjepiva. saznaj više

  Niže cijene za 939 pakiranja lijekova

  Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na današnjoj 79. redovnoj sjednici, donijelo je odluku o pojeftinjenju 939 pakiranja lijekova. Cijene su snižene nakon završenog redovitog postupka Javnog nadmetanja za utvrđivanje cijena lijekova za osnovnu i dopunsku listu lijekova kojim se usklađuju cijene lijekova već uvrštenih u važeće liste lijekova HZZO-a. saznaj više


 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Parkinsonova bolest je sporo progresivna degenerativna bolest središnjeg živčanog sustava karakterizirana gubitkom dopaminergičkih stanica u supstanciji nigri.

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Ljekarnici su najdostupniji zdravstveni djelatnici i svakodnevno su u kontaktu s bolesnicima. Koja je njihova uloga u liječenju i terapiji alergija?