PLIVAmed.net

 

 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Sve je više literaturnih podataka o alergijskim reakcijama, uključujući i anafilaksiju, na lupinu (vučji bob ili vučiku), biljku iz porodice leguminoza ili grahorica, koja se sve intenzivnije ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Sve je više literaturnih podataka o alergijskim reakcijama, uključujući i anafilaksiju, na lupinu (vučji bob ili vučiku), biljku iz porodice leguminoza ili grahorica, koja se sve intenzivnije ...

12.09.2014.
 
12.09.2014.