x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Klinički pristup polipima žučnog mjehura

Kada govorimo o praćenju bolesnika s polipom ili polipima žučnog mjehura, uvijek podrazumijevamo pregled žučnog mjehura ultrazvukom. Kad su polipi žučnog mjehura manji od 10 mm i ako se radi o bolesnicima mlađima od 50 godina kod kojih nije moguće dokazati žučne kamence, strategija ...

Primjena antikoagulantne terapije

Kada danas pričamo o antikoagulantnoj terapiji, poglavito mislimo na varfarin. Međutim, na raspolaganju su i nova oralna antikoagulantna sredstva koja imaju bolje karakteristike i veću terapijsku ...

Dostupnost lijekova pod nadzorom magistara farmacije nakon hitne službe

Hrvatsko farmaceutsko društvo povodom članka o naplati lijekova nakon hitne službe: "U nesavršenom sustavu- ljekarnicima je pacijent uvijek na ...

Atipični antipsihotik u liječenju shizofrenije: prikaz bolesnice

Izbor antipsihotika u akutnoj fazi shizofrenije ovisi o vrsti i intenzitetu simptoma te se u toj početnoj fazi donosi odluka hoće li se uključiti ...

IZDVOJENO

Dezinfekcija sportske opreme

Prisutnost mikroorganizama na sportskoj opremi i u sportsko-rekreacijskim centrima predstavlja rizik za zdravlje korisnika. Redovito čišćenje površina, dezinfekcija objekata te osobna higijena korisnika u sportsko-rekreacijskim centrima pridonose smanjenju opasnosti od prijenosa zaraznih ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

PLIVA vademecum
NAJPOPULARNIJE > <