PLIVAmed.net

 
  • Glibenklamid ne treba koristiti u liječenju gestacijskog dijabetesa

    U žena oboljelih od gestacijskog dijabetesa koji zahtijeva medikamentoznu terapiju, glibenklamid se pokazao inferiornim u usporedbi s inzulinom i metforminom, objavljeno je u časopisu British Medical Journal. Metaanaliza je pokazala kako glibenklamid ne bi trebalo koristiti u liječenju gestacijskog dijabetesa ukoliko su inzulin ili metformin dostupni. saznaj više

    PTSP i razina kolesterola

    Presječno istraživanje kojim je prikazana povezanost između ukupnog serumskog kolesterola i depresije, agresije te suicidalnih ideacija kod ratnih veterana s posttraumatskim stresnim poremećajem, objavljeno je u CMJ-u. saznaj više


 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Ehokardiografija se od svojih početaka do danas, uz pomoć brojnih tehnoloških dostignuća i znanstvenih spoznaja, razvila u vrlo složenu i detaljno protokoliranu pretragu s brojnim najsloženijim ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

U oba se entiteta radi o oštećenju želučane sluznice, no elementarna razlika leži u postojanju upalnih promjena sluznice prisutnih u gastritisu i njihovoj gotovo potpunoj odsutnosti u ...