PLIVAmed.net

 

 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Liječenje OKP-a se najčešće provodi kombinacijom psihofarmakoterapije i kognitivno bihevioralne terapije.

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Bronhokonstrikcija izazvana naporom (EIB) je česta pojava u sportaša i u ostaloj populaciji. Može se javiti u blažem obliku koji često ostane nedijagnosticiran, a dovodi do suboptimalnih ...