x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Astma i kardiovaskularne bolesti

Kronična perzistentna astma povećava rizik srčanožilnih oboljenja. Čini se da u patogenezi obje grupe oboljenja odlučujuću ulogu igra pojačani upalni odgovor.

Kronična limfatična leukemija (KLL) / limfom malih limfocita (SLL)

Prema klasifikaciji SZO-a smatra se da su KLL i SLL iste bolesti s različitim kliničkim prezentacijama. Monoklonska benigna limfocitoza je entitet kod kojeg se imunofenotipizacijom krvi ili ...

Nove smjernice za liječenje karcinoma jajnika

Američko društvo za kliničku onkologiju (The American Society of Clinical Oncology) i Društvo za ginekološku onkologiju (Society of Gynecologic ...

Aripiprazol u liječenju shizofrenije

Aripiprazol je antipsihotik nove generacije jedinstvenog mehanizma djelovanja, dokazane učinkovitosti i dobre podnošljivosti zbog čega potiče ...

IZDVOJENO

Nemotorički simptomi Parkinsonove bolesti

Nemotorički simptomi Parkinsonove bolesti obuhvaćaju niz različitih poremećaja i simptoma koji imaju značajan utjecaj na kvalitetu života bolesnika, a često ostaju neprepoznati i neliječeni.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

PLIVA vademecum
NAJPOPULARNIJE > <