x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Obilježja multiple skleroze u dječjoj dobi i tranzicija u adultnu skrb

Klinička slika djece s multiplom sklerozom je slična adultnom obliku, no djeca se češće prezentiraju s izoliranim optičkim neuritisom, izoliranim sindromom moždanog debla ili simptomima encefalopatije poput povraćanja, konvulzija, glavobolje i slično. Posljednjih godina sve se više ...

Znamo li prepoznati i dijagnosticirati bipolarni afektivni poremećaj?

Bipolarni afektivni poremećaj (BAP) jest poremećaj raspoloženja u kojem je emocionalno stanje promijenjeno tako da mijenja naše misli, ponašanje i doživljavanje svijeta oko sebe. Depresija i ...

Pregled najvažnijih antipsihotika i njihovih mehanizama djelovanja

Antipsihotici svoj primarni mehanizam djelovanja ostvaruju blokadom dopaminskih D2-receptora, ali djeluju i na druge neurot-ransmitorske sustave ...

Terapija prve psihotične epizode

Pravodobno otkrivanje i liječenje oboljelih od prvih psihotičnih poremećaja jedan je od najvećih izazova suvremene psihijatrije. Suvremeni ...

IZDVOJENO

Depresija i Alzheimerova bolest

Depresija je najčešći nekognitivni simptom u Alzheimerovoj demenciji i ima negativne posljedice na bolesnika i njegovu obitelj. Razvoj depresije u Alzheimerovoj demenciji je multifaktorijalan i posljedica je različitih anatomskih, biokemijskih, genetskih i psihosocijalnih faktora.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <