x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Pretilost i opstruktivne plućne bolesti

Istodobni porast globalne prevalencije pretilosti, KOPB-a i astme ima važne zdravstvene i ekonomske implikacije. Pretilost je metabolički poremećaj koji se može povezati sa sustavnom upalom u KOPB-u i astmi. U odnosu prema bolesnicima koji su normalno uhranjeni pretili bolesnici s KOPB-om i ...

Debljina i masna jetra, uloga vitamina D

Nealkoholna masna bolest jetre (NAFLD) jedna je od najučestalijih jetrenih bolesti i znači jetrenu manifestaciju metaboličkog sindroma. Debljina je prisutna u 60 – 95% bolesnika s NAFLD-om. ...

Gljivične infekcije kože i kožnih adneksa

Neoštećena koža otporna je, u načelu, na infekciju dermatofitima, no razna oštećenja kože, npr. zbog pojačana znojenja posebice na ...

Parkinsonova bolest i probavne smetnje

Cilj članka je ukazati na nemotoričke simptome Parkinsonove bolesti s posebnim osvrtom na gastrointestinalni trakt te smetnje u sklopu poremećaja ...

IZDVOJENO

Ovisnost o nikotinu - akutni problem kroničnoga tijeka

Iako se u naslovu ovog članka naizgled pojavljuje kontradiktornost, ona to nije. Ovisnost o nikotinu kao posljedica pušenja duhana je problem već staroga vijeka, ali zadnjih 50–ak godina, kako su napredovala istraživanja o štetnosti duhana, aktualizira se ta tema iz godine u godinu, iz ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <