• Izdavanje naloksona u porastu, ali i dalje prenisko
  • Međunarodni dan mladih, 12. 08.
  • Imenovan park u spomen na herojstvo i humanizam dr. Ivana Šretera
  • Klozapin - najbolji za liječenje shizofrenije? Njegova sigurnost?
  • Socijalni profil laringektomiranih osoba u Hrvatskoj
  • Kiberohondrija – zdravstvena anksioznost uvjetovana pretraživanjem interneta
  • Za prijevremeno rođenu djecu manje je vjerojatno da će biti cijepljena
  • Može li zdrav način života pomoći onima s visokim genetskim rizikom za demenciju
  • Kraća dualna antiagregacijska terapija nakon perkutane koronarne intervencije
  • Terapija depriviranja androgena opet povezana s demencijom