• Više koraka dnevno i manji rizik smrtnosti
  • Inhibitori protonske pumpe i povećanje rizika od frakture kod djece
  • COVID-19: benefiti mjera socijalnog distanciranja
  • Propisani zahtjevi za medicinske proizvode i osobnu zaštitnu opremu
  • Lijek za hepatitis C odobren i za djecu
  • COVID-19: anosmija i disgeuzija / mentalno zdravlje zdravstvenih radnika
  • HLK: Kako osigurati kontinuitet roditeljske skrbi za djecu zdravstvenih radnika?
  • Algoritam mehaničkog ventiliranja bolesnika s ARDS-om zbog infekcije COVID-19
  • COVID-19: koga testirati, kako bolje iskoristiti medicinsku opremu?
  • COVID-19: ishodi kritično bolesnih u SAD-u