• Demencija se češće dijagnosticira i kvalitetnije liječi
  • Primjena lasera u liječenju stresne urinarne inkontinencije u menopauzi
  • Svjetski dan osoba sa sindromom Down
  • HUBOL ponovno pisao ministru pravosuđa tražeći bolju pravnu zaštitu liječnika
  • Renovaskularna hipertenzija i krutost krvnih žila
  • Znanstveni sastanak: Prevencija ateroskleroze – novosti u farmakoterapiji
  • Skup: Estetizacija i rehumanizacija javnog prostora: Umjetnost kao terapija
  • Prvi dvobroj časopisa Cardiologia Croatica za 2017
  • HDKFiT: Stanje u kliničkim ispitivanjima u Hrvatskoj
  • Terapija s ACEi/ARB zahtijeva praćenje razine kreatinina